2021 DSİ Personel Alımı! 2005 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılacak, Hangi Kadrolarda Alım Olacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çeşitli kadrolarda toplamda 2005 personel alımı yapılacağı açıklandı. 2021 DSİ personel alım başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alım ilanı...

2021 DSİ Personel Alımı! 2005 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman, Nasıl Yapılacak, Hangi Kadrolarda Alım Olacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bir ilan yayımlanarak personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolarda toplamda 2005 personel alımı yapılacak. DSİ personel alım başvurularının ise İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı.

DSİ HANGİ KADROLARDA KAÇ ALIM YAPACAK?

DSİ tarafından yayınlanan iş ilanına göre 26 Bölge Müdürlüğünde personel alımı yapılacak. Bu personel alımları farklı kadrolarda gerçekleştirilecek. Buna göre 300 operatör, 300 ağır vasıta şoförü, 150 bakımcı yağcı, 85 ambar işçisi, 250 usta, 30 akaryakıtçı, 150 sondaj işçisi, 21 kompresör operatörü, 14 vinç operatörü, 50 laborant, 75 laborant yardımcısı, 100 topoğraf, 150 hidrolog, 103 aşçı, 47 aşçı yardımcısı, 80 teknisyen, 100 bekçi alımı yapılacak.

DSİ 2005 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-18 yaşını tamamlamış olmak
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak
-Askerlik ile ilişiği bulunmamak
-Görevini sürekli bir şekilde yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu olmamak
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıyor olmamak

4 AY DENEME SÜRESİ

DSİ 2005 personel alımı kapsamında yapılacak olan alımlarda personellere 4 aylık deneme süresi uygulanacak. Arşiv araştırması bu deneme süresi içerisinde yapılacak. Bu süre içerisinde tamamlanacak olan arşiv araştırması sonuçları olumsuz olanların sözleşmeleri feshedilecek. Diğer personeller ise normal sözleşme şartlarında çalışmaya devam edebilecekler.

SINAV YAPILARAK İŞE ALIMLAR BELİRLENECEK!

DSİ personel alımı iş ilanına başvuracak olanlar sınava tabi tutulacaklar. Bu kapsamda açık iş sayısının 4 katı oranında asil ve aynı sayıda yedek noter kurası ile belirlenecek. Kuralar 6 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde çekilecek. İşçi alımlarında sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olabilecek. Sınavlarda 100 üzerinden puanlama yapılacak ve 60 puan altı değerlendirmeye katılmayacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

DSİ 2005 personel alım başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. 23 Ağustos 2021'de başlayacak olan başvurular 5 gün boyunca devam edecek. Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuruda bulunabilecek. Adaylar başvuru yapacakları bölümlere ilişkin mezuniyet şartlarını başvuru tarihinde karşılıyor olmaları gerekiyor.

SONRAKİ HABER