2021 Engelli Oranı Nasıl Hesaplanır?

Engelli raporu hesaplama, engelli olan bireyin sosyal haklardan yararlanması için gerekli bir hesaplama işlemidir.

2021 Engelli Oranı Nasıl Hesaplanır?
Engelli raporu hesaplama, engelli olan bireyin sosyal haklardan yararlanması için gerekli bir hesaplama işlemidir. Engelli olan kişi kendisine sunulan ÖTV indirimi gibi tüm sosyal haklardan engellilik oranına göre yarar sağlar. Tek bir engelin olduğu durumlarda bu oran raporda açıkça belirtilmektedir. Bu nedenle engelli oranı belirleme işlemi birden fazla engelin bulunduğu durumlar için yapılır. Engelli oranı hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

 • Engeller rapor ile belgelenir.

 • Belgelenen raporda uzman doktor, engelleri yüksek olandan düşük olana göre sıralar.

 • Yüksek olan engel %100’den çıkarılır.

 • Çıkan sonuç ikinci engel oranıyla çarpılır.

 • Çarpma işlemi sonucunda ortaya çıkan rakam 100’ bölünür.

 • Çıkan sonuç en yüksek olan engel oranıyla toplanır.

 • Eğer, engelli olan kişi 65 yaş ve üzeri ise işlemlerin sonucunda %10 ekleme yapılır.

 • Çıkan sonuç engellilik oranını ortaya çıkarır.


Engelli Oranı Hesaplamasında Dikkate Alınanlar Nelerdir?

Engellilik yüzdesi hesaplarken dikkate alınması gereken birkaç önemli husus bulunur. Bu hususlar doğru sonuca ulaşmada kolaylaştırıcı işlev görürler. Engelli oranı belirlerken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Var olan engeller ayrı ayrı tespit edilmelidir.

 • Tespit edilen engellerin yüzdesi açıkça bilinmelidir.

 • Hesaplama işlemine yüksek olan engel oranından başlanmalıdır.

 • Engel durumunun ikiden fazla olduğu durumlarda; ilk işlem en yüksek olan ve ikinci yüksek olan engel arasında yapılmalıdır. İkinci işlem çıkan sonuç ile en düşük engel arasında yapılmalıdır. Engelin arttığı durumlarda bu sırayla işlem takip edilmelidir.

 • Engelli olan kişinin yaşı hesaplama işleminde dikkate alınmalıdır. 65 yaş üstü kişiler için engellilik oranına %10 ekleme yapılır. Bu nedenle sonucun doğru çıkması için kişinin yaşı hesaba katılmalıdır.


Engelli Raporunda Engel Hesaplamaları Hangi Engeller Üzerinden Yapılmaktadır?

Engelli oranı hesaplama işlemi yapılırken ikinci engelin hesaba katılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen engeller arasında olması gerekir. Bu hastalıklar doğrultusunda ikinci engel hesaba katılır ya da katılmaz. Engelli raporu hesaplamasına dahil edilebilecek hastalıklar şu şekildedir:

 • Deri ve cilt rahatsızlıkları,

 • Görme fonksiyonunda yaşanan kayıplar,

 • Hemopoetik,

 • Hormonlardan kaynaklı oluşan durumlar,

 • İdrar yollarıyla alakalı hastalıklar,

 • İşitme fonksiyonunda yaşanan kayıplar,

 • Kadın hastalıklarıyla ilgili rahatsızlıklar,

 • Kanser gibi onkolojik hastalıklar,

 • Kardiyovasküler rahatsızlıklar,

 • Kas ve iskelet sistemiyle alakalı hastalıklar,

 • Kulak, burun ve boğaz ile ilgili rahatsızlıklar,

 • Sindirim sistemiyle ilgili hastalıklar,

 • Sinir sistemiyle alakalı hastalıklar,

 • Solunum zorluğu yaşatan hastalıklar,

 • Vücut üzerindeki yanıklar,

 • Zihinsel, davranışsal veya ruhsal olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar.


Engel Rapor Oranları Cetveli Nedir?

Engellilik oranı hesaplanırken, tıp dünyası bir tür cetvelden yardım almaktadır. Bu cetvel türü bir ya da birden fazla engeli olan kişilerin engel oranını belirlemesi için kullanılır. Engel rapor oranı hesaplama cetveline Balthazard cetveli ismi verilmiştir. Cetvel aracılığıyla engel oranını bulmak isteyen kişi, engellerini yüksek olandan düşük olana doğru sıralayarak bir dizi işlemlerle sonuca ulaşır.

Engelli Raporu Oranı Hesaplama Formülü

Engellilik raporu hesaplama formülü, yapılan bir dizi işlemlerin formüle dönüştürülmüş halidir. Engelli oranı hesaplama için kişi bu formüllerden faydalanır. Hesaplama işleminin formüle edilmiş hali şu şekildedir:

 • İki engeli olan kişinin rakamsal olarak yüksek olan engeline X, düşük engeline Y isimleri verilir:

  • X-%100 (Bu formülle yüksek olan engel %100’den çıkarılır.)

  • (X-%100) x Y (İkinci adımda birinci işlemden çıkan sonuç, düşük olan engelle çarpılır.)

  • [(X – %100) x Y] / 100 (Üçüncü adımda ikinci işlem sonucu çıkan rakam 100’e bölünür.)

  • [(%X – %100) x Y] / 100 + X (Dördüncü adımda üçüncü işlemin sonucuna yüksek olan engel oranı eklenir. Sonuç kişinin engel oranını ortaya çıkarır.)