2021 Yılı Tüm Listesi! Bu Hastalıklardan Biri Varsa Hemen Emeklilik Başvurusu Yapabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik kapsamında prim ve gün şartlarının sağlanması durumunda yaşa bakmadan hemen emekli ediyor. İşte emekli eden hastalıklar listesi.

2021 Yılı Tüm Listesi! Bu Hastalıklardan Biri Varsa Hemen Emeklilik Başvurusu Yapabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik eden hastalıklar listesi oldukça kabarık. Çok sayıda hastalık vatandaşların yaşına bakmadan erken emekli olmasına neden oluyor. Bu hastalıkların neler olduğunu grup grup sizlerle paylaşıyoruz.

ERKEN EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR LİSTESİ

Vatandaşların hastalık kapsamında erken yaşta emeklilik başvurularının kabul edilmesi için çok önemli iki şart var. Bu şartlardan birincisi söz konusu hastalığın işe başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerek. SGK malulen emeklilik başvurularını hastalığın çıkış tarihine göre inceliyor. Eğer çalışanın hastalığı işe başladıktan sonra oluşmuş ise erken emeklilik kabul ediliyor. Ancak çalışanın hastalığı işe başlamadan önce var ise hastalık kabul edilmiyor.

Bir diğer önemli koşul hastalığın çalışma gücüne olan etkisi. Eğer malulen emeklilik için başvuruda bulunulacak hastalık çalışma gücünde yüzde 60 oranında azalmaya neden olmuşsa başvurular kabul edilir. Hastalığın malulen emekliliğe neden olup olmadığı, çalışma gücüne oranı sağlık kurulu raporuna göre belirlenecek.

İŞTE O HASTALIKLAR

İlk Grup Kanser Türleri:

Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri.

İkinci Grup Göz Hastalıkları

gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme kayıpları, terjium ve semblafaron, Keratitler ve grefon hastalığı, Keratokonus, Üveitler, Retina Kanamaları, Orbita Patolojileri, Retinopatiler, Ptozis, Diplopi gibi hastalıklar

Üçüncü Grup Psikiyatri Sorunları

IQ düşüklüğü, çalışma imkânı vermeyen şizofreni ve alt tipleri, şizoafektif bozukluk, Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger vb.), sanrısal bozukluklar, psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, çalışma imkânı vermeyen bipolar bozukluk, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, vb.), kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi,atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar, beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik vb. tablolar).

Dördüncu Grup Diğer Hastalıklar

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, Anemi, Kol, bacak gibi organ kaybı, Behçet hastalığı, Gastrointestinal kanamalar, Karaciğer sirozu, Karaciğer nakli, Kalp yetmezliği, Kalp kapak hastalıkları, Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, Solunum sistemi hastalıkları, Kalp nakli, Böbrek nakli, Akciğer nakli, Tüberküloz, AIDS, Epilepsi, Demans, Beyin tümörleri, Parkinson sendromu, Serebral palsi, Multiple Skleroz (MS)

PRİM VE GÜN ŞARTINA DİKKAT

Malulen emekli olabilmek için prim ve gün şartının da sağlanmış olması gerek. SGK'dan her ay malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve 1800 gün prim ödeme şartının sağlanması gerek.

SONRAKİ HABER