2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı.

Emlak Haberleri 20.01.2019 - 14:33 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni açıkladı. Açıklanan bildiri haberimizde...

1.MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI TAMAMLANACAKMekânsal Strateji Planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacak ve ekonomimize katkı sağlanacaktır. 2023’e gelindiğinde tüm illerimizin makro ve mikro düzeyde mekânsal planları hazırlanacaktır. Tüm yatırımlar bu plan çerçevesinde hayata geçirilecek. Çevreye duyarlı sanayileşmenin önü açılmış olacak. Yine bunun yanında, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonumuza uygun olarak 3194 sayılı imar kanununda köklü bir değişiklik yapılacaktır.2.KENTSEL DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATIYORUZİl ve ilçe bazında hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile insan ve çevre odaklı dönüşüm projeleri hayata geçirilecek, kadim medeniyetimizin şehircilik anlayışını yansıtan mahalle kültürünün ve yatay mimarinin esas alınacağı bütüncül yaklaşım benimsenecektir. Böylece, bozulmaya ve çökmeye yüz tutan afet riski altındaki alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevre koşullarına uygun dönüşümü sağlanacaktır. Kentsel Dönüşümle, deprem başta olmak üzere afetlerdeki hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecek. Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamı, yani 6 milyon 700 bin konut dönüştürülecek. Tarihi mekânlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini arttıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejiler belirlenecektir.3.AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLECEKİstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecektir. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirlerimiz hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek.4.KIRSAL YERLEŞMELERDE ÖRNEK MİMARİ PROJELER UYGULANACAKKimlikli şehirler için yöresel mimari projeleri üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edilecektir. Yaylalarımızın, köylerimizin kültürel, tarihi ve doğal dokusu korunacaktır.5.ÜLKEMİZİ 2023 YILINDA COĞRAFİ BİLGİ ENDÜSTRİSİNİ KURMUŞ, YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİSİNİ İHRAÇ EDEN, KÜRESEL REKABETTE ÖNCÜ BİR KONUMA GETİRECEĞİZUlusal coğrafi bilgi sistemi ve altyapısına ilişkin politika ve stratejiler oluşturulacak. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kanunu ile 2019-2023 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi doğrultusunda ulusal CBS altyapısına kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin entegrasyonu sağlanacak. Bu sayede ülkemizin kritik varlık envanterinin güncel olarak takibi yapılabilecek. Yapılacak coğrafi analizler kaynaklarımızı en doğru yerde kullanmamızı ve projelerimizi en isabetli şekildegerçekleştirmemizi sağlayacak. Verimliliği ve tasarrufu arttıracak ve ekonomimize güç kazandıracak.6.TARIM, HAYVANCILIK VE TEŞVİK KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR HAZİNE ARAZİLERİ İLE DESTEKLENECEKTıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretilmesi teşvik edilecektir. Yerli hayvancılık sektörünün canlandırılması Hazine taşınmazları ile desteklenecektir. Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecektir. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacaktır. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir. 7.SIFIR ATIK PROJESİ GELECEĞİMİZDİRBir yıl önce, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulamaya geçecektir. 2023 yılında Sıfır Atık’ta yıllık 20 Milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaşımız iş sahibi olacaktır. Plastik poşetle mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecektir. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz.8.2023 YILINDA KATI ATIK HİZMETİ ALMAYAN HİÇBİR ŞEHRİMİZ VE BELEDİYEMİZ KALMAYACAKKatı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun %75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecektir. Böylece çöplerimizin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçilecek.9.ATIK SULARIN TAMAMI ARITILACAKTIR 2019 sonu itibariyle toplam belediye nüfusunun %89’una atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilecektir. Bu oran 2023 yılında %100’e çıkartılacak ve arıtılan atık suyun %5’i yeniden kullanılacaktır. Bu sayede akarsularımızı, derelerimizi, havzalarımızı korumuş olacağız. Aynı zamanda tüm arıtma tesisleri 7 gün 24 saat dijital ortamdan izlenecek ve çevremizin kirletilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. 10.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKÜlke olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında artıştan azaltmayı hedefliyoruz. Bölgesel ölçekte iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planları tamamlanacak. Son yıllarda sıklıkla yaşadığımız taşkın, sel ve kuraklık gibi afetler başta olmak üzere iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikle Karadeniz Bölgesi için başlatılan iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planı çalışmaları, 2023 yılına kadar 7 bölgemiz için tamamlanmış olacaktır.11.BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU AĞI OLUŞTURULACAKTIRAvrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacaktır. Edirne’den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul- Ankara- Konya- Nevşehir- Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacaktır. Ulaşıma entegre şehir içi bisiklet yolu projeleri desteklenerek bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 2023 yılına kadar; 3.000 km bisiklet yolu, 3.000 km yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri tamamlanacaktır.12.HER İLİMİZİN EN AZ 1 MİLLET BAHÇESİ OLACAKŞehirlerimize nefes aldıracak olan Millet Bahçeleri inşa edilmeye devam edecek. 2023’e gelindiğinde, her ilimiz en az 1 Millet Bahçesine sahip olacaktır. Millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2023 yılında yaklaşık 15m2 olacak.13.ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİ İLE İHRACATTA AVANTAJLI DURUMA GEÇİLECEKÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat payını arttıracak olan Çevre Etiketi Sistemi’ne geçilecektir. 3 üretim kolundaki ürünlere (seramik, tekstil, kağıt) gönüllülük esasına dayalı olarak Çevre Etiketi verilmeye en yakın zamanda başlanacaktır. Çevre Etiketi kriterleri belirlenecek ve 2023 yılına kadar bu etiket sistemi tüm sektörlerde yaygınlaştırılacak ve ihracatımıza büyük bir katkı sağlayacaktır. 14.TOKİ İLE 5 YILDA 250 BİN SOSYAL KONUT ÜRETİMİ SAĞLANACAK2023 yılına kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edilecektir. 15.EMLAK KONUT 5 YIL İÇİNDE 100 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ ÜLKEMİZE KAZANDIRACAKKamusal alanların geliştirilmesini ve yatay mimariyi merkezine alan şehircilik anlayışıyla 2023 yılına kadar toplamda 250 bin bağımsız bölüm ülkemize kazandırılacak.16. 5 YILDA 150 BİN VATANDAŞIMIZIN HAZİNE İLE OLAN MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazileri başta olmak üzere Taşkömürü Havzası içerisinde yer alan taşınmazların hak sahiplerine satışına devam edilecek. İmar uygulamaları ve benzeri nedenlerle Hazine ile hisseli hale gelen taşınmazların hissedarlarına ve tapu fazlalıklarının maliklerine satışı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışına başlanılacaktır.17.ŞEHİRLERİMİZİN ALTYAPI YATIRIMLARINA 5 YILDA 30 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLANACAKDaha yaşanabilir bir çevre için; Altyapı ihtiyaçlarının büyük oranda giderilmesi ve içme suyu kayıp kaçaklarının azaltılması, atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için 5 yılda 30 milyar TL finansman sağlanacaktır. 50 bin km yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacaktır.18.İSTANBUL’DA ŞEHİR İÇİNDE KALAN SANAYİ ALANLARI ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAKDevir işlemleri tamamlanan İstanbul Arnavutköy’de bulunan 1.5 milyon m2’lik alanın planlaması ve projelendirmesi yapılacak. İstanbul’da şehir içinde sıkışmış sanayi alanlarımızın şehir dışına taşınması ivedilikle gerçekleştirilecektir. Böylelikle sanayileşmenin önü açılacaktır.19.KİRLİLİKLE MÜCADELEDE TÜM DENİZ VE HAVZALARIMIZDAKİ KRİTİK ALANLARI ONLİNE İZLEYECEĞİZDenizlerimizde ve havzalarımızda kirlilik riski taşıyan tüm kritik alanlar elektronik ortamda gerçek zamanlı izlemeye alınarak, çevre denetimi yeni bir boyuta taşınacaktır. Tüm denizlerimizde izleme çalışmaları 343 istasyonda yürütülmektedir. 2023 yılında tüm denizlerimiz ve havzalarımız izlenecektir.20.MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISINDA DÜNYA BİRİNCİSİ OLACAĞIZTemiz denizlerimizin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısı 2002 yılında 151 iken, 2018 yılında 459 ‘e ulaşmıştır. Bu alanda hedefimiz dünya birinciliği.21.KORUNAN DOĞAL ALANLARIMIZIN YÜZÖLÇÜMÜ 133 BİN KİLOMETREKAREYE ÇIKARTILACAKBugün 78 bin kilometrekare olan doğal korunan alanlarımızın yüz ölçümü1 133 bin kilometrekareye çıkartılacak. Böylece coğrafyamızdaki hayvanlarımız, bitkilerimiz, çiçeklerimiz ve tüm canlılar daha iyi korunmuş ve gelecek nesillere aktarılmış olacaktır. 2023 yılına kadar ülke genelinde korunan alanlarımız OECD kriteri olan yüzde 17’lik alan büyüklüğüne ulaştırılacaktır.22.EMLAK BANKASI KURULACAKEmlak Bankası, bir katılım bankası olarak yeniden faaliyete başlayacaktır. Türkiye Emlak Katılım Bankası sektöre finansal çözümler üretecek, yerel üretimi destekleyecek, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek, toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer alacaktır.24.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI KURULACAKYeni yurtdışı teşkilatı ile birlikte çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olunacak. Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olunacak. Çevre ve ikilim değişikliği alanında Avrupa Birliği fonları çok daha etkin kullanılacak23.MİLLET KONAKLARI YAPILACAK2023 yılına kadar 5.000 adet ‘Millet Konağı’ yapılacaktır.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@