32 Sayılı Kanun ve Kira Artış Oranları 2019

Dolar kurunda ve enflasyon rakamlarında yaşanan artışın ile kiracıların mağdur olmalarını önlemek adına 32 sayılı kanun ile kira artış oranı değiştirilmişti.

Emlak Haberleri 27.06.2019 - 16:00 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Dolar kurunda ve enflasyon rakamlarında yaşanan artışın ile kiracıların mağdur olmalarını önlemek adına 32 sayılı kanun ile kira artış oranı değiştirilmişti.

Dolar kurunda yaşanan aşırı değerlenme sonrası dolarla kira tartışmaları başlamış, hükümet bunun üzerine bazı istisnalar belirlerenen dövizle kira sözleşmesini yasaklamıştı. Dolar Kuru 2 Ocak 2018 Olarak HesaplanacakTarafların anlaşmaya varamamaları durumunda tebliğde yer alan maddeye göre dolar kuru 2 Ocak 2018 olarak temel alınarak dövizle kira sözleşmesi Türk Lirasına çevrilecek. Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.Yıllık Kira Artış Oraın TÜFE Üzerinden Hesaplanacak Sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesinden sonra uygulanacak olan yıllık kira artış oranı TÜFE üzerinden hesaplanacak. 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir. Ancak, Türk parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur.TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)

Android uygulamamız için TIKLAYINIZİOS uygulamamız için TIKLAYINIZ Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@