71 Maddelik Kanun Teklifi İçin Son 15 Madde Kaldı, Kanun Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?

İçerisinde inşaat ve emlak sektörünü ilgilendiren önemli maddeleri barındıran 71 maddelik kanun teklifinin ilk 56 maddesi TBMM plan ve bütçe komisyonundan geçti.

71 Maddelik Kanun Teklifi İçin Son 15 Madde Kaldı, Kanun Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?

İçerisinde inşaat ve emlak sektörünü ilgilendiren önemli maddeleri barındıran 71 maddelik kanun teklifinin ilk 56 maddesi TBMM plan ve bütçe komisyonundan geçti. Peki, yasal değişiklikler ne zaman uygulamaya geçecek?

Müteahhitlere tasfiye hakkı verilmesi, kira artış oranı olarak TÜFE'nin kullanılması gibi içerisinde pek çok önemli kanun değişikliğini içeren 71 maddelik yasa teklfi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmeye devam ediyor.Dün itibari ile 56. maddenin kabul edildiği görüşmelerde bugün son 15 maddenin görüşmelerine devam edilecek. Planlanan olası takvim içerisinde bugün söz konusu torba yasa teklifi için komisyon görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.Kanunların Yasalaşması Takvimi Nasıl İşleyecek?Komisyonda bugün kanun teklifi görüşmelerinin tümünün bitmesi ve son 15 maddenin de kabul edilmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta itibari ile genel kurulda bütçe görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından genel kurula gelmesi ve hızlı bir şekilde kabul edilmesi bekleniyor.Tasfiye Kararnamesi Değiştirilmeden Geçti, Fiyat Farkı Kararnamesi Eklenmedi!Söz konusu 71 maddelik kanun teklifi içerisinde 32. madde olarak yer alan tasfiye kararnamesi ne yazık ki müteahhitlerin tüm taleplerine rağmen değiştirilmeden olduğu gibi meclisten geçti. Yani tarih değişikliği yapılmadığı gibi fiyat farkı hakkı da kanun teklifine eklenmedi.MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

İOS uygulamamız için TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız için TIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"