Adana Yüreğir Belediyesi Arsa Satışı İhaleleri Resmi Gazete İlanı

Adana Yüreğir Belediyesi arsa satış ihalesi için 18 Eylül tarihli Resmi Gazete'de ihale ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde...

Emlak Haberleri 18.09.2018 - 04:48 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Adana Yüreğir Belediyesi arsa satış ihalesi için 18 Eylül tarihli Resmi Gazete'de ihale ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde...

18 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusu ile mülkiyeti Yüreğir Belediyesi'ne ait olan 6 adet arsanın satılacağı duyuruldu. Arsaların satış ihalesi 28 Eylül 2018 tarihinde saat 09.30 itibari ile başlayacak. İhaleye katılmak isteyen kişi ve kurumlar ihale şartnamesi bedeli olan 150 lirayı ödeyerek mali hizmetler biriminden temin edebilmektedir. Yüreğir Belediyesi Satılık Arsa İhale Listesi 

İhaleye Girmek İsteyen Kişilerden İstenen Belgeler a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubud) İhaleye İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesif) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne taşınmazın ihale başlangıç saatleri öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@