Afet Kanunu Nedir? Afet Bölgesine İnşaat Nasıl Yapılır? 

Bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi sonucunda uygulanan afet kanunu deprem, sel, toprak kayması, yangın, heyelan gibi afetler sebebiyle afet sebebiyle zarar gören kişilere yer tahsis edilmesi ya da yapılacak yardımları düzenlemektedir. 

EMLAK TERİMLERİ 20.02.2019 - 00:35 15.07.2021 - 00:17 SERHATMEDYA

Bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi sonucunda uygulanan afet kanunu deprem, sel, toprak kayması, yangın, heyelan gibi afetler sebebiyle afet sebebiyle zarar gören kişilere yer tahsis edilmesi ya da yapılacak yardımları düzenlemektedir. 

Ülke çapında maddi ve manevi kayıplara yer açması veya tehlikeye sebep olması bakımından meydana gelen afetlere karşı vatandaşlar afet kanunu ile korunma altına alınmıştır.Afet bölgelerinde meydana gelen hasarlar ve yıkılma ile sonuçlanan emlak zararları ile birlikte yıkılma ihtimali bulunan riskli yapılarda afet kanunu çerçevesinde koruma altına alınmış ve bu konutların sahiplerine yapılacak yardımlar afet kanunu ile düzenlenmiştir.Afet Bölgesinin İlanıAfet bölgesinin ilan edilmesi ve bu afetlerde alınacak tedbirleri düzenleyen 7269 sayılı kanun afet bölgesine ve riskli yapılara yapılacak yardımların genel hatlarını çizmektedir. Alınacak tedbirlerin de bulunduğu bu kanun hasarlı binaların yıkılması ve genel hayata etkilerinin önlenmesi bakımından yapılması gerekenleri, konut sahiplerine yer tahsisi şartları gibi pek çok konunun uygulama esasını düzenlemektedir.Afet kanunu 6306 sayılı kanun ile de yakından ilişkilidir. Kentsel dönüşüm kanunu olarak da bilinen bu kanun ile hem afet bölgelerinde hem de afet bölgesi dışında kalan riskli alanlarda güvenli binaların yapılması ve insan hayatına olumsuz sonuçlar doğuracak riskli yapıların tasfiye ve yenilemelerinin nasıl yapılacağını, tapulu veya tapusuz hak sahiplerinin haklarını düzenlemesi bakımından önem arz eden afet kanunu çeşitlerindendir.Afet Bölgesine İnşaat Nasıl Yapılır? Afet bölgesinde veya riskli bölgelerde yaşayanların zararlarının giderilmesi ve insan hayatına mal olacak tehlikelerin önüne geçilmesi için afet kanunu kapsamında birtakım önlemler alınmış ve tehlike arz eden bölgelerdeki binalar kentsel dönüşüme alınarak oluşabilecek zararların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca afet anında konutu yıkılanlara yer temin edilmesi öncelik arz eden konular arasındadır.Afet bölgesinde bulunan konutun yeniden yapılması yerine risksiz bölgelerden yer temini sağlanarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi devlet tarafından amaçlanan afet kanunu kapsamındaki çalışmalardandır. Afet bölgelerine inşaat yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Bu tür kaçak yapılar afet kanunu kapsamında yıkılmakta hak sahiplerine ev veya yer temini devlet tarafından gerçekleştirilmektedir.Haber Kaynağı: Emlak365.com

 


Yorumlar (1)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@