Aidat Borcu Olan Ev İcra Yoluyla Yok Pahasına Satılabilir Mi?

Ev sahiplerinin aidat ödenmemesi nedeniyle karşılaşabilecekleri çok büyük riskler bulunuyor. Aidat ödenmediği için ev sahibinin evi icra yoluyla yok fiyatına satılabilir mi? 

Emlak Haberleri 15.11.2021 - 00:37 15.11.2021 - 00:37 Engin Uzunoğlu

Apartman ve sitelerde bulunan evler için aylık olarak aidat adı altında belirli miktarlarda ödeme yapılması gerekmektedir. Tamamen yasal olan bu aidatlar ortak giderler için talep edilmektedir. Bu şekilde tüm kat malikleri ortak giderleri apartman yönetimi aracılığıyla karşılanmaktadır. Peki aidat ödemesi yapılmazsa ev sahipleri nasıl risklerle karşı karşıya kalabilirler?

AİDAT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Apartmanlarda ve sitelerde bulunan her bağımsız bölüm için kat maliklerinin aidat ödemesi yapmaları gerekiyor. Bu ödemeler gerçekleşmezse farklı uygulamalar devreye girebiliyor. Öncelikle kiracı bulunan bir evde aidat ödemelerinin kim tarafından yapılması gerektiği merak ediliyor. Demirbaş giderlerinin haricinde kalan aidat ödemeleri kiracılar tarafından yapılmalıdır. Ancak kiracının aidat ödemesi yapmaması durumunda ev sahibi de bu borçtan sorumlu olurlar. 

Aidat ödemesi yapılmaması durumunda öncelikle bu borç üzerine aylık yüzde 5 oranında yasal faiz uygulanmaktadır. Her ay güncellenen bu gecikme faizi ile aidat borcu katlanmaktadır. Ancak aidat borcunun ödenmemesi durumunda apartman veya sitelerde ortak giderlerin karşılanmasında aksamalar meydana gelmekte ve diğer kat malikleri mağdur olmaktadırlar. 

AİDAT BORCU OLAN EV İCRAYLA SATILIR MI?

Aidat borcunun denmemesi durumunda bazı hukuki süreçler işletilmektedir. Bu kapsamda öncelikle apartman veya site yönetimleri borç sahibine borçlarını ödemeleri için yazılı bir ihtarname gönderirler. Bunun ardından verilen süre içerisinde borcun tamamının ödenmesi istenir. Bu ödeme yapılmazsa olayın mahkeme boyutu başlatılır. İcraya verilen kat malikinin sahip olduğu ev aidat borcu nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılmasına dair karar mahkemelerce verilebilir. Böyle bir kararın çıkması durumunda sözkonusu olan ev icra yoluyla yok pahasına satılır. Aidat borcu yasal faiziyle bu şekilde tahsil edilir.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@