AK Parti'den Ekonomiye Dair Yeni Kanun Teklifi! Hangi Düzenlemeler Yapılacak, Yeni Uygulamalar Ne Olacak?

AK Parti Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na ekonomi alanıyla ilgili 4 maddelik bir kanun teklifi sunuldu. Yeni kanun teklifi ile ekonomi alanında hangi yeni uygulamalar devreye girecek?

AK Parti'den Ekonomiye Dair Yeni Kanun Teklifi! Hangi Düzenlemeler Yapılacak, Yeni Uygulamalar Ne Olacak?

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM başkanlığına yeni bir kanun teklifi sunuldu. 4 maddelik kanunun teklifinin tüm maddelerinin ekonomik düzenlemelerle alakalı olduğu bildirildi. Peki yeni kanun teklifinde hangi ekonomik düzenlemeler ve yeni uygulamalar var?

YENİ KANUN MADDELERİ EKONOMİ ALANINDA HANGİ DÜZENLEMELERİ KAPSIYOR?

TBMM Başkanlığına sunulan bu kanun teklifinde enflasyon muhasebesinin 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesi, kur korumalı mevduattan yararlanacak tüzel kişi hesaplarına 31 Aralık 2021 tarihli mevduat için kurumlar vergisi muafiyeti getirilmesi gibi yeni uygulamalar yer alıyor.

KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFİYET GELİYOR

Kanun teklifinde yer alan maddeye göre Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi amacıyla dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarla alakalı olarak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bilançolarında yer alan yabancı paraları Türk lirasına çevirip en az 3 ay vadeli olarak TL mevduat ve katılım hesabında tutanların kazançları kurumlar vergisinden muaf olacak. Aynı kanun maddesi kapsamında 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 3021 tarihleri arasında kurum hesaplarında bulunan dövizin değer artışı da kurumlar vergisinden muaf olacak.

Verilen kanun teklifinde getirilen yeni uygulamaya göre 2021 yılı 4. geçici vergi dönemine dair beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla alakalı olarak oluşan kur farkı kazançları ile dönem sonu değerlemesinden doğan kazançlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen tüm faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden muaf olacak.

ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI 2023 YIL SONUNA KADAR ERTELENİYOR

TBMM Başkanlığı'nın Plan ve Bütçe komisyonu'na sev etmesi beklenilen bu kanun teklifinde enflasyon muhasebesi uygulamasının 2023 yıl sonuna kadar ertelenmesini öngören de bir madde bulunuyor.

TBMM Başkanlığına sunulan bu kanun teklifi önce Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'Nda bu kanun teklifinin maddeleri tek tek görüşülüp kabul edilip edilmemesine dair oylama yapılacak. Komisyondan geçen kanun teklifi ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. TBMM Genel Kurulu'nda ilgili görüşmeye katılacak olan milletvekillerinin oylarına saunulacak olan kanun teklifi kabul görmesi durumunda yasalaşacak. Kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile de ilgili uygulamalar yürürlüğe girmiş olacak.

SONRAKİ HABER