Akitli İşlemler Nelerdir?

Akitli işlemler 2644 sayılı tapu kanununa göre yapılabilecek işlemleri ifade etmektedir. Tapu Kanunu’nca Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılan resmi işlemler akitli akitsiz işlemler olarak sınırlandırılmaktadır.

EMLAK TERİMLERİ 12.03.2019 - 23:47 15.07.2021 - 00:17 SERHATMEDYA

Akitli işlemler 2644 sayılı tapu kanununa göre yapılabilecek işlemleri ifade etmektedir. Tapu Kanunu’nca Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılan resmi işlemler akitli akitsiz işlemler olarak sınırlandırılmaktadır.

Akitli işlemler 2644 sayılı tapu kanununa göre yapılabilecek işlemleri ifade etmektedir. Tapu Kanunu’nca Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılan resmi işlemler akitli akitsiz işlemler olarak sınırlandırılmaktadır.Akitli işlemler iki ya da daha fazla kişinin beyanı ile Tapu Sicil Müdürlüğü işlemleri olarak ifade edilmektedir. akitli işlemler resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir.Akitli İşlemlerin Geçerli Olması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?Akitli işlemlerin geçerli olabilmesi için bazı şekil şartlarının sözleşme taraflarında bulunması gerekmektedir. Örneğin resmi senet imzalayan tarafların akde konu olan taşınmaz ile ilgili söz sahibi olması yani malik sıfatına haiz olması gerekmektedir.Tapuda akitli işlemler her iki tarafa da sorumluluklar yüklemekte ve taşınmaz ile ilgili birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan akitli işlemlerle birlikte;
 • Mülkiyet,

 • Mülkiyetle birlikte ayni haklarResmi senet düzenlenen kişiye devredilen ya da ileride devredilecek hakları içermektedir. Akitli işlemler ancak Tapu Sicil Müdürlüğü’nde usulüne uygun olarak hazırlanan resmi senedin sözleşmeye taraf olan kişilerce burada imzalanması sonucunda geçerli olan işlemlerdir.Akitli İşlemler Nelerdir?Tapu Kanunu hangi işlemin akit gerektirdiğine hangi işlemin ise akitsiz olarak yapılabileceğine yer vermektedir. Tapu Kanunu’na göre yapılan akitli işlemler şunlardır:
 • Bağımsız bölüm ekleme

 • Bağış- hibe hakkı,

 • Diğer irtifak hakları,

 • Geçit hakkı,

 • Hükümlü adına kayıtlı taşınmazın satımı hakkı,

 • İntifa hakkı,

 • İpotek – kamulaştırılan taşınmazın eski sahibine iadesi,

 • Kamulaştırma,

 • Kat irtifakı,

 • Kat karşılığı temlik akdi,

 • Kat mülkiyeti,

 • Kaynak hakkı,

 • Miras payının devri ve kısıtlamalı satış hakkı

 • Oturma (Sükna) hakkı,

 • Ölünceye kadar bakma akdi,

 • Ölünceye kadar gelir sözleşmesi,

 • Satış ve kanuni ipotek tesisi,

 • Resmi senet

 • Taksim- taşınmaz yükü,

 • Trampa,

 • Üst (inşaat) hakkı,

 • Velayeten taşınmaz mal alımıGibi tapu işlemleri akitli işlemler olarak Tapu Sicil Müdürlükleri’nce yapılmaktadır.Kaynak: Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@