Amme Arazisi Nedir?

Kamu yararına yapılacak tesisler için ayrılan araziler amme arazisi olarak nitelendirilir. İmar planlarında parsellere ayrılan bu araziler üzerine bazı tesisler inşa edilerek vatandaşlara sunulması gereken kamu hizmetleri gerçekleştirilir

EMLAK TERİMLERİ 18.02.2019 - 18:33 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Kamu yararına yapılacak tesisler için ayrılan araziler amme arazisi olarak nitelendirilir. İmar planlarında parsellere ayrılan bu araziler üzerine bazı tesisler inşa edilerek vatandaşlara sunulması gereken kamu hizmetleri gerçekleştirilir

Kamu yararına yapılacak tesisler için ayrılan araziler amme arazisi olarak nitelendirilir. İmar planlarında parsellere ayrılan bu araziler üzerine;•    Sağlık tesisleri,

•    İbadethaneler,

•    Eğitim tesisleri,

•    Ulaşım yollarıİnşa edilerek vatandaşlara sunulması gereken kamu hizmetleri gerçekleştirilir. Bu araziler kamusal hizmetler amacıyla sınırlandırılmış olup özel mülkiyete konu edilememektedirler. Verilen tesislerin inşaatı için boş araziler tercih edilebildiği gibi bedelinin ödenmesi sureti ile herhangi bir vatandaşın arazisi kamulaştırılarak amme hizmetinde kullanılabilmektedir.Kamulaştırma Nasıl Yapılır?Amme arazisi kamulaştırma işlemi, Anayasa’nın 46. Maddesi’nde; “Devlet ve kamu tüzel kişilikleri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırma veya bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.” ibaresi ile sınırları çizilmek suretiyle açıklanmaktadır. Kamu yararının oluşması durumunda ilgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzerine amme arazisi bulunmasa bile kamulaştırma ile bu ihtiyaç bedelinin ödenmesi sureti ile karşılanmaktadır.Ödenecek bedel hesaplamasında kamulaştırılması planlanan taşınmazın rayici kullanılırken;•    Ödenecek bedelin hak sahipleri tarafından kabul edilmesi ile birlikte kamulaştırma tamamlanır.

•    Ödenecek bedelin hak sahipleri tarafından kabul edilmemesi halinde hak sahibi ile kamu kurumu arasında Anlaşmazlık Tutanağı imzalanarak Asliye Mahkemeleri’ne dava açılır.Kamulaştırmaya İtiraz Edilebilir Mi?Amme arazisi kamulaştırma itiraz hakkı mülk sahiplerine tanınmamaktadır. Anlaşma safhasında kendilerine talep edilen bedeli kabul etmeyen mülk sahipleri ile imzalanan Anlaşmazlık Tutanağı sonrası açılan davadan alınacak kararın temyizi bulunmamaktadır. Yetkili Asliye Mahkemesi tarafından kamu yararına yönelik olarak kamulaştırılması planlanan taşınmaz için kamulaştırma işlemini onaylayan karar çıkmasının ardından mahkeme tarafından alınan karar ve tespit edilen kamulaştırma bedeli kabul edilmektedir.Kamu yararı ön planda olması nedeniyle özel mülkiyetler kamulaştırma yoluyla kolayca amme arazisi statüsüne geçirilebilmektedir.Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@