Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Keçiören'de Arsa Satış İhalesi Düzenliyor!

Ankara'nın en değerli bölgeleri arasında yer alan ve sürekli yükselen grafiği ile dikkat çeken Keçiören için Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yeni arsa satış ihalesi ilanı yayımladı.

Emlak Haberleri 30.10.2019 - 08:59 15.07.2021 - 00:12 Serhat Karaman

Ankara'nın en değerli bölgeleri arasında yer alan ve sürekli yükselen grafiği ile dikkat çeken Keçiören için Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yeni arsa satış ihalesi ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde!

30 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü taşınmaz satışı için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Ankara'nın en değerli bölgeleri arasında yer alan Keçiören Bağlum'da yer alan 6 bin 826 metrekarelik büyüklüğe sahip arsa için 5 milyon 850 bin lira fiyatla arsa satış ihalesi düzenlenecek. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış İhalesi İlanı 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz; 12/11/2019 tarihinde karşısında belirtilen saatinde, Seymen Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.(ADRES: Mithatpaşa Caddesi (Eski Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) C blok 2/Kat No:206 İhale Salonu Çankaya/ANKARA)2- İhaleye katılacak isteklilerin;a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin

Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@