Ankara’da 50 adet gayrimenkul için ihaleye çıkıldı!

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Seymen Emlak Müdürlüğü tarafından 50 adet gayrimenkulün satış ve kiralanması için ihaleye çıkıldı.

EMLAK HABERLERİ 22.07.2019 - 17:50 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Seymen Emlak Müdürlüğü tarafından 50 adet gayrimenkulün satış ve kiralanması için ihaleye çıkıldı.

Basın İlan Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara'da 50 adet gayrimenkulün satış ve kiralama ihalesini gerçekleştireceği duyurusu yayımlandı.KOMİSYON TARAFINDAN YAPILACAK Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre satış ve kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde  Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

Yayınlanan ihale duyurusunda şu açıklamaya verildi:1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,c )Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.6. Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.7. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.8. Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. İhalenin yapılacağı adres: Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Cad. No:3 C Blok (İhale Odası) Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 311 25 96Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@