Antalya Büyükşehir Belediyesi 14 Milyon Liralık Gayrimenkul Satışı İçin İhale Düzenliyor!

20 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile ilan yayımlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 işyeri ve 1 hamam için ihale yöntemi ile satışa çıkacağını duyurdu.

Emlak Haberleri 20.01.2020 - 09:09 15.07.2021 - 00:10 Emlak 365

20 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile ilan yayımlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 işyeri ve 1 hamam için ihale yöntemi ile satışa çıkacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

İhale ilanları yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni gayrimenkul satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ İHALESİ Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ilana göre 2 işyeri ve 1 hamam satışa çıkacak. 13 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale için Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde alınabilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olan ihalelere katılmak isteyen adaylarda aranılan şartlar ise şu şekilde sıralandı:GERÇEK KİŞİLERDEN:4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.TÜZEL KİŞİLERDEN:4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@