Apartman Aidatı Nasıl Belirlenir, Nereye Ödenir?

Apartmanda yaşayan kişiler arasında en çok tartışılan konuların başında apartman aidatı yer alır. Peki, apartman aidatı nedir, nasıl belirlenir, nereye ödenir?

EMLAK TERİMLERİ 29.03.2019 - 23:00 15.07.2021 - 00:16 Emlak 365

Apartmanda yaşayan kişiler arasında en çok tartışılan konuların başında apartman aidatı yer alır. Peki, apartman aidatı nedir, nasıl belirlenir, nereye ödenir?

Apartmanda kullanılan ortak alanların kullanımı, temizliği, bakım ve onarımı ile birlikte bahçıvan, güvenlik görevlisi, kapıcı, vb. personel giderlerinin karşılanması için konut sahipleri apartman aidatı ödemektedirler.Aylık olarak veya belirlenen farklı periyotlarda ödenen bu ücretler apartman giderlerinin apartmandaki toplam konut sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Apartman tarafından seçilmiş yönetim tarafından toplanan bu ücretler karşılığında tahsilat makbuzu verilmekte olup bu ücretlerin ödenmemesi halinde apartman sakinlerince yasal yaptırımlar uygulanabilmektedir.Apartman Aidatı Nasıl Belirlenir?Apartman aidatı ne kadar olmalı sorusunun yanıtı yönetmelikçe belirlenmiştir. Ödenmesi gerekli aidat tutarı hesaplanmanın ardından toplam konut sayısına bölünmek suretiyle pay edilmektedir. Pay edilecek tutar belirlenirken kat malikleri ile yapılan toplantıda alınan kararlar esas alınarak uygulanmaktadır. Apartman Aidatı Nasıl Ödenir?Apartman aidatı ödemesinin nasıl yapılacağı düzenlenen kat malikleri toplantısından alınan karara göre uygulanmaktadır. Genellikle aylık olarak belirlenen aidat ödemeleri için farklı periyotlar belirlenebilmektedir. Dileyen kat malikleri yıllık peşin aidatlarını tek seferde ödeyebilmektedirler. Apartman Aidat Kuralları Nelerdir?Yönetmelik tarafından apartmanlarda toplanacak aidatlarla ilgili düzenleyici kurallar belirlenerek tüm apartman sakinlerinin bu kurallara uymaları belirtilmektedir. Kurallara uyulmamasında yasal yaptırımlar devreye girmekte olup kurallara aşağıda değinilmektedir. Kurallara göre;•    Kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bu giderler için toplanacak avanslara eşit katılım göstermelidir•    Kat malikleri apartman sigorta prim ödemelerine, yönetici giderlerine ve ortak kullanım alanlarının kullanımı ve bakımından kaynaklı giderlere kendi arsa pay oranında katılım göstermelidir.•    Kat malikleri ortak kullanım alanları haklarından vazgeçme, yararlanmama, vb. nedenlerle ödemesi gereken aidattan feragat edemez. Apartman Aidatı Ödemeyenleri Hangi Yaptırımlar Bekler?Apartman aidatı ödemeyen kat malikleri hakkında;•    Kat maliklerinin çoğunluğu ile aidat ödemesi yapmayan kat malikinin sahip olduğu gayrimenkulün kendilerine devri kararının alınması,•    Dava açılması,•    Dava kararı öncesi devir bedelinin hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması,•    Mahkemeye devir bedeli ödemesi gerçekleştirildiği belgesinin ibrazıSüreçleri izlenerek apartman aidatı ödenmemesi ile ilgili açılan dava kat maliki aleyhine kabul edilerek devrin gerçekleşmesi kararı alınabilmektedir.Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@