Apartman Ve Sitelerde Aidat Ödemeyenlerin Elektriği, Suyu, Doğalgazı Kesilir Mi?

Apartmanlarda ve sitelerde aidat borçlarının ödenmemesi sorunu sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisidir. Peki aidat ödemeyenlerin elektriği, suyu, doğalgazı yönetim tarafından kesilebilir mi?

Emlak Haberleri 25.07.2021 - 23:12 25.07.2021 - 23:26 Engin Uzunoğlu

Apartman ve sitelerde ortak kullanım alanlarıdaki giderler kat malikleri tarafından yine ortak bir şekilde karşılanmaktadır. Kullaqnıma dair ortak giderlere ev sahipleri yerine kiracılar katılırlar. Ancak aidat ödemelerinde çoğu zaman sorunlar yaşanabilmektedir. 

Aidatlarını zamanında ödemeyenlerle apartman veya site yönetimleri karşı karşıya gelmektedir. Yönetimler apartman veya sitelerde ortak giderlere neden olan ihtiyaçların karşılasnmasını devam ettirebilmek için aidat ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmasını temin etmek zorundadırlar.

APARTMAN YÖNETİMLERİ HİZMET KESİNTİSİ YAPABİLİRLER Mİ?

Aidatlarını ödemeyen kat maliklerinden hukuki yollara başvurmadan ve süreci uzatmadan bu ödemeleri tahsil etmek isteyen yönetimler farklı yollara başvurabilmektedirler. Bunlardan birisi de her kat maliki için hayati ödene sahip oılan elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerde kesintiye gitmek oluyor. 

Apartmanlarda veya sitelerde kat maliklerinin elektrik, doğalgaz ve su gibi hizmetleri almaları yönetimler tarafından engellenebilir mi? Yönetimler kat maliklerinin elektrik, su ve doğalgazlarını kesebilirler mi?

FATURALAR ORTAKSA KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

Öncelikle elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin keslmesinin bazı şartları bulunmaktadır. Apartmanda veya sitede doğalgaz, elektrik, su gibi hizmetler için tek bir fatura uygulanıyorsa ve bu faturayı tüm kat malikleri ödemek zorundaysa bu hizmetlerde kesinti yapılabilir. Ancak bu hizmetlerde kesinti yapılacağına dair yönetim planında karar alınmış olmalıdır. 

apartman ve sitelerde hizmet kesintisi

Apartman veya site yönetim planlarında aidat borcu ödemeyenlerin aldıkları hizmetlerin kesileceğine dair karar bulunuyorsa yönetim bu kesintiyi yapma hakkına sahiptir. Bu kesintinin yapılması hukuka da aykırı değildir. Kat malikleri böyle bir kesinti durumunda herhangi bir hak iddia edemezler. 

Yönetim planında aidat ödenmemesi durumunda hizmetlerin kesintiye uğrayabileceği gibi bir karar bulunmuyorsa apartman yönetimleri böyle bir kesintiye gidemezler. Karar olmadan yapılan kesintiler hukuksuz olacaktır ve herhangi bir şikayette kat malikleri haklı olacaklardır. 

FATURALAR ORTAK DEĞİLSE KESİNTİ YAPILMASI HUKUKİ MİDİR?

Bir apartmanda veya sitede elektrik, doğalgaz ve su için ortak kullanım yoksa ve her kat malikine ayrı fatura geliyorsa herhangi bir şekilde bu hizmetlerde kesinti yapmak konusunda apartman yönetimlerinin hakkı bulunmamaktadır. Bu şekilde hizmet kesintisine uğrayan kat malikleri sulh hukuk mahkemesine giderek haksız uygulamayı kaldırabilirler. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@