Apartman ve Sitelerde Aidat Savaşı Başladı! Aidatını Ödemeyenlerin Elektrik ve Suyu Kesilebilir Mi?

Site ve apartmanlarda ödenmeyen aidatlar büyük bir krize dönüştü. Yükselen aidatlar nedeni ile davalar açılmaya başlarken kesinti tartışmaları da alevlendi.

Apartman ve Sitelerde Aidat Savaşı Başladı! Aidatını Ödemeyenlerin Elektrik ve Suyu Kesilebilir Mi?

Pandemi döneminin en çok tartışılan konularından biri de yükselen site aidatları olmuştu. Özellikle de İstanbul'da lüks bölgelerde yapılan sıfır konut projeleri için istenen rakamlar dudak uçuklatmaya başlarken artan temizlik gidirleri neden gösterilerek apartman ve sitelerde başlatılan yüksek aidat zamları bina sakinlerini canından bezdirmişti.

Süreçte bazı bina sakinleri yüksek aidat taleplerini mahkemeye taşırken bazı kat malikleri ise tepkilerini göstermek adına aidat ödememeye başlamıştı. Bazı kişiler ise bozulan ekonomik durumları nedeni ile aidat ödemede sıkıntı yaşarken binalarda aidat ödemeyen kişilerin ortak kullanılan doğalgaz ve su gibi ihtiyaçların kesilmesi tartışmaları gündeme geldi.

AİDAT ÖDEMEYEN DAİRENİN DOĞALGAZI, SUYU, ELEKTRİĞİ KESİLEBİLİR Mİ?

Özellikle de büyük sitelerde ortak olarak kullanılan doğalgaz ve su aidat tartışmalarını daha da alevlendirdi. Bir okurundan gelen soruyu yanıtlayan Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal "Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa veya daha önceki kat malikleri kurullarında tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu ile böyle bir karar alınmışsa, artık yönetim suyu kesebilir.

Fakat böyle bir madde yoksa faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse kesilmesi yasal değildir" diyerek aradaki farka dikkat çekti. Yani enerji faturaları tek bir fatura halinde site yönetimine geliyorsa, buna ek olarak yönetim planında da borcunu ödeyemeyen bağımsız bölümlerin enerjisinin kesileceği hükmü varsa ancak o takdirde kesinti yapılabilecek.