Apartmanlarda Ve Sitelerde Dış Cephe Boyama Kararı İçin Tüm Kat Maliklerinin Onayı Gerekir Mi?

Apartmanlarda veya sitelerde dış cephe boyama kararının nasıl alınabileceği merak ediliyor. Dış cephe boyama kararı için tüm kat maliklerinin onayı gerekir mi? 

Emlak Haberleri 16.11.2021 - 23:03 16.11.2021 - 23:03 Engin Uzunoğlu

Apartmanlarda veya sitelerde dış cephe boyamasının yapılabilmesinin hangi yollarla gerçekleşebileceği merak ediliyor. Bu yönde bir karar alınması durumunda tüm kat maliklerinin onayının olması gerekir mi? Salt çoğunluk durumunda apartmanlarda veya sitelerde dış cephe boyaması yapılabilir mi? 

DIŞ CEPHE ORTAK ALAN MIDIR?

Apartmanlarda veya sitelerde tüm kat maliklerinin hak ve sorumluluklarının bulunduğu alanlara ortak alan adı verilmektedir. Bu ortak alanlar için yapılacak her türlü tasarruf tüm kat maliklerini birebir etkilemektedir. Her kat maliki ortak alanlarda arsa payları oranında hak sahibi olurlar. Dış cephe de yasaya göre apartmanlarda ve sitelerde ortak alan olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla dış cepheye ilişkin alınacak her türlü karar kat maliklerinin ortak kararı olmalıdır. 

DIŞ CEPHE BOYAMA KARARI NASIL ALINIR?

Apartmanlarda ve sitelerde dış cephe boyama kararının alınması için bu boyama işleminin niteliğine göre karar alma şartları değişmektedir. Yapının dış cephesi yıpranmış ve aynı renkte boyanmak isteniyorsa bu durumda faydalı yenilik şartları devreye girmektedir. Faydalı yenilik için de kar maliklerinin çoğunluğu ile karar alınabilir. Aynı renk boya yapılacaksa tüm kat maliklerinin onayı aranmaz. Çoğunluk boyama kararı alırsa buna tüm kat malikleri uymak zorundadırlar. 

Apartmanlarde veya sitelerde dış cephenin mevcut renginden farklı bir renge boyanmak istenmesi durumunda ise karar alma sayısında bazı değişik uygulamalar yapılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. naddesine göre kat malikleri yapının bakımını, mimari durumunu, güzelliğini, sağlamlığını korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerini farklı renkte boyatamazlar. Dolayısıyla dış cephe boyası rengi değişecekse nitelikli çoğunluk sağlanarak karar alınmalıdır. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@