Apartmanlarda Ve Sitelerde Otopark Kullanmayanlar Aidat İndirimi İsteyebilirler Mi?

Apartmanlarda ve sitelerde yaşanan otopark problemlerine ilişkin çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. Otopark kullanmayanlar aidatta indirim isteyebilirler mi? 

Emlak Haberleri 27.10.2021 - 00:11 27.10.2021 - 00:24 Engin Uzunoğlu

Apartmanlarda ve sitelerde ortak yaşamın bazı gereklilikleri bulunuyor. Bu gerekliler kat maliklerinin tamamına bazı haklar verdiği gibi bazı yükümlülükler de yüklemektedir. Özellikle son dönemlerde otopark konusunda anlaşmazlıklara ilişkin sorgulamalar sıklaştı. Apartmanlarda ve sitelerde otopark kullanım detayları merak ediliyor. 

ESKİ YÖNETMELİK SORUN SEBEBİ OLDU

Binalar için uygulanan eski yönetmelik gereği daire başı bir otopark alanı yapılmıyordu. Üç daireye bir otopark alanı şeklinde yıllarda binalar yapıldı. Bu da park sorununu ortaya çıkardı ve bugünlerde de otopark problemi yaşanmasına neden oldu. Yetersiz otopark alanlarından kimlerin faydalanabileceği ise tartışma konusu oldu.

OTOPARKLAR ORTAK KULLANIM ALANIDIR

Apartmanlar  ve sitelerde otoparklar ortak kullanım alanıdırlar. Dolayısıyla herhangi bir kat malikinin bu otopark alanına sahip çıkması yasal değildir. Tüm kat malikleri otopark kullanım hakkı açısından eşittirler. Otopark boş olduğunda bu otopark alanından ilk gelen kat maliki yararlanma hakkına sahiptir. 

OTOPARK KULLANMAYAN KAT MALİKLERİ AİDAT İNDİRİMİ TALEP EDEBİLİRLER Mİ?

Apartmanlarda ve sistelerde otoparklar üzerinden yaşanan ihtilafların birisi de aidat meselesinde çıkıuyor. Bazı kat malikleri otopar alanının yeterli olmadığından dolayı otoparktan yararlanamamaktadır. Bundan dolayı da otopark alanları ihtiyaca karşılık vermemektedir. Gerektiğinde otopark için masraf ödemesi yapan kat malikleri bundan dolayı da faydalanamadıkları otoparklar için ekstra giderlere katılmak istemiyorlar. Buradan hareketle yönetimlere aidattan indirim talep eden kat malikleri oluyor. Peki otopark kullanmayan kat malikleri aidattan indirim talerp edebilirler mi? 

Apartmanlarda ve sitelerde kat maliklerinin tüm ortak giderlere iştirak etmeleri bir zorunluluktur. Bundan dolayı da otopark kullanmıyorum diyerek aidat indirimi talep edilmesinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Otopark kullanmayan kat malikleri de ortak giderlere eşit olarak katılmak zorundalar. Otopark konusundan alınacak tüm kararlara kat malikleri iştirak etmek durumundalar.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@