Apartmanlarda Veya Sitelerde Baz İstasyonu Kurulması Yasal Mı, Nasıl Kaldırılır?

Apartmanlarda veya sitelerde GSM şirketleri tarafından belirli bir bedel ödenerek baz istasyonları kurulmaktadır. Peki bunun yasal süreçleri nedir? Apartmanlara baz istasyonu kurmak yasal mı? 

Emlak Haberleri 08.09.2021 - 01:34 08.09.2021 - 01:41 Engin Uzunoğlu

GSM şirketleri hizmet alt yapılarını güçlendirmek için baz istasyonu kuracak alanlara sıklıkla ihtiyaç duymaktadır. Genellikle de bu konuda apartmanların veya sitelerin çatıları tercih edilmektedir. Bazı apartmanlarda ve sitelerde kurulan baz istasyonlarının hukuki süreçleri merak ediliyor. Apartman yönetimi kararı ile apartmanda baz istasyonu kurulabilir mi? Sitelerde baz istasyonu kurabilmek için nasıl izin alınmalıdır? 

APARTMANLARDA BAZ İSTASYONU KURMAK YASAL MI?

Apartmanlarda veya sitelerde GSM operatörleri tarafından ortak kullanım alanı olarak kabul edilen çatılara baz istasyonu kurulabilmektedir. Ancak bu durumun hukuki boyutu pek bilinmemektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu ise bu meselede net bir şekilde çerçeveyi çizmektedir. Bu kanunun  4. maddesine göre ana taşınmaza ait duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, teraslar ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ortak kullanım alanı olarak tanımlanan yerler apartmanlarda ve sitelerde mimari projede yer almadıkça kat malikleri tarafından işgal edilerek kişiye özel olarak kullanılamazlar. Hatta bu durum yine aynı kanuna göre belirli bir izne bağlanmıştır. Bir apartmanda veya sitede kat maliklerinden birisinin ortak kullanım alanını kişisel olarak kullanmak istemesi durumunda bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasını almak zorundadır. Bu rıza alınmadan ortak kullanım yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yapılamamaktadır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 45. maddesine göre ise ana yapının dış duvarlarının, damın veya çatının kiralanması gibi önemli yönetim işlerinin yapılmasına dair karar alınmasında oy birliği aranması şartı bulunmaktadır. Buna göre eğer bir çatıda baz istasyonu kurulmak istenirse tüm kat maliklerinin izni olmalıdır. Bir kat maliki bile izin vermezse bu baz istasyonu yasal olarak o apartmana veya siteye kurulamaz.

BAZ İSTASYONUNDAN ELDE EDİLEN GELİR NASIL DAĞITILIR?

Bir apartmanda veya siteda baz istasyonu kurulmasına dair oy birliği ile karar çıkar ve buna izin verilirse belirli bir gelir elde edilmektedir. Bu gelir kat maliklerinin tamamına arsa payına göre dağıtılmalıdır. Kanunen kat maliklerinin böyle bir hakkı bulunmaktadır. 

APARTMANLARDA VEYA SİTELERDE BAZ İSTASYONU NASIL KALDIRILIR?

Apartmanlarda veya sitelerde baz istasyonlarının kaldırılması konusunda da işlemler merak edilmektedir. Eğer usule uygun bir şekilde baz istasyonunun kurulmasına izin verilmemişse her kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesinde ortak alan işgalinden dolayı “Müdahalenin Önlenmesi” davası açarak baz istasyonunun kaldırılmasını talep edebilir. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@