Araba Alacaklara Müjdeli Haber Resmi Gazete'de Yayımlandı! Taksitli Araç Satışı Başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında otomobil satışları için çok önemli bir düzenlemeye gidildi.

Araba Alacaklara Müjdeli Haber Resmi Gazete'de Yayımlandı! Taksitli Araç Satışı Başladı
Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında otomobil satışları için çok önemli bir düzenlemeye gidildi.

Yayımlanan yeni karar kapsamında yapılan değişiklik ile otomobil satışlarında yeni dönem resmen başlatılmış oldu. Araba sahibi olmak isteyen kişiler artık taşıt kredisi çekmeden 60 ay taksitle araç satın alabilecekler!

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.TAŞIT KREDİSİ ÇEKMEDEN 60 AY TAKSİTLE ARABA SATIN ALINACAK! 

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında nihai fatura değeri;

120 bin lira ve altında olan araçlarda 60 ay taksitle,

120 bin lirayı aşan araçlarda 300 bin liraya kadar 48 ay taksitle,

300 bin lirayı aşan ve 750 bin liraya kadar olan araçlarda 36 ay taksitle,

750 bin lirayı aşan araçlarda ise 24 ay taksitle araç satışı yapılmasının önü açıldı.

Yapılan düzenlemenin yükselen araç kredisi faiz oranları nedeni ile satışlarda yaşanan durgunluğun aşılması için büyük önem taşıdığı belirtilirken artık sıfır araç markaları bankalarla anlaşarak düşük faizli taşıt kredisi desteği vermek yerine direkt olarak kendisi taksitle araç satışı yapma hakkı elde etmiş olacak.

Yapılan düzenleme banka kredisi çekemediği için araba sahibi olamayan kişilerin de taksitle otomobil alma imkanı elde edecek olması açısından da büyük önem taşıyor.
Yorumlar (0)