Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Değişti!

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 29.01.2021 - 08:11 29.01.2021 - 08:11 Emlak 365

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında bir dizi önemli değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 29 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bazı önemli değişikliklere gidildi. Yayımlanan yeni yönetmelik bugün itibari ile uygulamaya alınırken arazi malikleri tarafından DSİ üzerinden yapılacak olan arazi toplulaştırma itiraz sürecine yönelik olarak ta önemli değişiklikler yapıldı. İtiraz süresi askıya çıkarılan 30 gün ile ilanının kaldırıldığı gün olarak belirlenirken itirazların yazılı olarak yapılması zorunlu tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığından:ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ellibirinin” ibaresi “elliden fazlasının” olarak, (ıı) bendinde yer alan “taş toplama” ibaresi “taş nakli” olarak ve (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“bb) Proje birimi: Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü amacı ile DSİ veya proje idaresi bünyesinde benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış birisi başkan olmak üzere, bir harita mühendisi ve bir ziraat mühendisi ile bir ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi olmak üzere ve/veya gerektiğinde projenin özelliğine göre diğer meslek gruplarından da üye dâhil edilerek oluşturulan ekibi,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(6) İsteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde elliden fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile yapılır. Muvafakat alınma işlemi, DSİ veya proje idaresince Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yapılır/yaptırılır.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bir toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi” ibaresi “birisi konusunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış, ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

Yeni yönetmelik kapsamında artık yazılı olarak yapılmayan ve bir belgeye dayanmayan arazi toplulaştırmasına itiraz edilmesi kabul edilmeyecek. İsteğe bağlı yapılacak arazi toplulaştırması projeleri için ise proje alanı içerisinde sayısal üstünlük ya da söz konusu alanda sahip olunan toprağın yüzde 50'sinden fazlasını elinde bulunduran kişilerden yazılı muvafakat alınarak yapılabilecek. Emlak365.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@