Asansör Tamir Masrafı Kime Aittir, Asansör Tamir Parasını Kim Öder?

Son yıllarda çok katlı binaların sayı olarak artması ve 4 katlı binalara da asansör yapılmaya başlanması ile asansör masrafları da artış gösterdi. Peki, asansör bakım ücretini ve asansör masrafını kim öder?

Emlak Terimleri 03.09.2018 - 17:00 15.07.2021 - 00:20 Serhat Karaman

Son yıllarda çok katlı binaların sayı olarak artması ve 4 katlı binalara da asansör yapılmaya başlanması ile asansör masrafları da artış gösterdi. Peki, asansör bakım ücretini ve asansör masrafını kim öder?

Binalarda yapılan bakımlar ve tamir ücretleri gibi giderler ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmektedir. Tartışmalara neden olan masraflardan biride asansör tamir masrafı ve asansör bakım masrafıdır. Peki, kiracı asansör masrafını öder mi, asansör tamiri ev sahibine mi aittir?Asansör Bakım Ücretini Kim Öder?Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 30.3.2006 Tarih, Esas 2006/1820 Karar 2006/2566 sayılı kararına göre verilen hükümde;''Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderlerinden her kat malikinin arsa payı oranında sorumlu olması sebebiyle, kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan, gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka sebebe dayanarak devamlı olarak yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup yaptığı ödeme, kira borcundan düşülür."İfadesine yer verilmektedir. Yani asansör tamir parasını ödeme yükümlülüğü ev sahibine ait olmakla beraber kiracının bu parayı ödemesi durumunda ise ödemiş olduğu tutar o ay ödemesi gereken kira borcundan düşülerek tahsil edilmektedir. Asansör Borcundan Kiracı Sorumlu Tutulabilir Mi?Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 27.1.2003 Tarih, Esas 2002/11525 Karar 2003/393 sayılı kararı kapsamında ''Ortak gider ve avans borcundan dolayı yönetici veya kat maliklerinden her biri, ister borçlu olan bağımsız bölüm malikine isterse onun bağımsız bölümünden sürekli şekilde yararlanan kişiye veya her ikisine karşı icra takibi yapabilir veya dava açabilir.'' hükmü bulunmakta olup bu da kiracıyı da sorumluluk altına almaktadır. Emlak365.com 


Gelişmelerden Haberdar Olun

@