Atık Su Bertaraf Evsel Katı Atık Yönetmeliği 2019 Yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Evsel Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik yeni yönetmeliği yayımladı. Evsel katı atık yönetmeliği 2019 haberimizde...

Emlak Haberleri 02.02.2019 - 07:21 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Evsel Katı Atık tarifelerinin belirlenmesine yönelik yeni yönetmeliği yayımladı. Evsel katı atık yönetmeliği 2019 haberimizde...

2 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımladı. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber bir dizi önemli değişikliğe gidildi. Evsel katı atık yönetmeliği 2019 ve atık su bertaraf yönetmeliği için yapılan değişiklikler ve yeni yönetmelik haberimizde...Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 2019Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.”MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@