Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 Yayımlandı! Avukat Ücretleri Ne Kadar Oldu?

2020 yılında uygulanacak olan avukat ücretleri rakamlarını içeren 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.

Gündem 02.01.2020 - 08:38 15.07.2021 - 00:11 Emlak 365

2020 yılında uygulanacak olan avukat ücretleri rakamlarını içeren 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yayımlanan yeni tarife ile beraber dava ve dava takibi, iş takibi, sözleşmeli avukat ücretleri ve maktu ücretler belirlendi. Yeni avukatlık ücreti tarifesi haberimizde... Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 2020!

2020 yılında avukatlık işlemler için ödenecek olan avukatlık ücret tarifesi 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yayımlanan yeni tarife ile beraber en düşük ve en yüksek avukatlık ücretleri de belirlenmiş oldu. Büroda sözlü danışmanın saatlik ücreti 450 liraya yükselirken çağrı üzerine gidilen danışmanlık ücreti ise 935 lira olarak belirlendi. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 2020 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.Avukatlık ücretinin kapsadığı işlerMADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2020 PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZEmlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@