Aynen Taksim Nedir, Nasıl Yapılması Gerekir?

Medeni Kanun gereğince paylı bir malın sürekli bir amaca özgün olması sebebi ile paydaş olanlardan bu malın paylaşılmasını isteyebilir.

Emlak Terimleri 09.04.2019 - 23:00 15.07.2021 - 00:16 Serhat Karaman

Medeni Kanun gereğince paylı bir malın sürekli bir amaca özgün olması sebebi ile paydaş olanlardan bu malın paylaşılmasını isteyebilir.

Bu hak kanunlarca en çok 10 yıl ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamlı olması için sözleşmeler resmi şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne de şerh yapılması mümkündür. Uygun olmayan zaman diliminde ise paylaşma isteminde bulunması uygun değildir.Aynen Taksim Nedir ve Nasıl Yapılması Gerekir?Aynen taksim, ortak bir mülkiyetin olduğu durumda ortaklığın sona ermesi amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre hissedar olan herkese en azında bir mal düşürülmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kanunlara göre aynen taksim işlemleri, aynen bölüşme, pazarlık yaparak ya da açık arttırma yaparak satılması şeklinde gerçekleşmelidir.Paylaşma sırasında bir uyuşmazlık yaşanması halinde; bir paydaşın istemi üzerine yargı yoluna gidilir ve hakim bu istem üzerine malın aynen bölünerek paylaşılmasına, bölünen payların ise değerlerinin birbirine denk olmaması durumunda eksik değer kadar parçaya para ekleme usulü yarak denkleştirme yapılması kararını verir ve böylelikle aynen taksim işlemi gerçekleşmiş olur. Aynen Taksim Şartları Nelerdir?Aynen taksim şartları incelendiğinde, aynen taksime gidilebilmesi için mutlaka ortada paylaşılamayan bir mal, mülkiyet olması gerekmektedir. Böyle bir durumda dava yoluyla aynen taksim işlemi gerçekleştirilir.Hisseli bir imar parseli varsa, aynen taksim uygulanması da hukuken mümkün olamamaktadır. Böyle durumlarda paydaş olan kişilerin tümünün malların satılını istemesi gerekir ve satış işlemi gerçekleşir.Bunun aksi durumunda ise hali hazırda olan dava ret yiyebilmektedir. Fakat belediyelerde olan bilirkişinin hazırlamış olduğu ifraz projelerine onay verilmesi ya da ifrazında bir sakınca olmadığını onaylaması durumunda bu olay araştırılarak izahı yapılırsa, aynen taksim şeklinde bir sonuca varılması da mümkündür.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@