Bankada Parası Olanları İlgilendiren Kritik Kararı Cumhurbaşkanı Gece Yarısı İmzaladı, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bankada parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan stopaj indirim süresi kararı Resmi Gazete ile yayımlandı. Stopaj süresi uzatıldı mı, mevduat stopaj süresi ne zaman bitecek?

Bankada Parası Olanları İlgilendiren Kritik Kararı Cumhurbaşkanı Gece Yarısı İmzaladı, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeni ile vatandaşın Türk Lirası'na olan yatırımı büyük bir hızla azalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Lirası mevduat hesaplarına avantaj sağlamak adına alınan mevduat stopaj süresi hakkında yeni bir karara imza attı. Bankada TL hesabı olan herkesi ilgilendiren kritik karar kapsamında Türk Lirası vadeli mevduat hesabı için tanına stopaj süresi bir kere daha uzatılmış oldu.

Karar bankada dolar hesabı olan kişilerin daha yüksek stopaj kesintisi olarak dezavantajlı duruma düşmelerine neden olurken bankada Türk Lirası vadeli mevduat hesabı açan kişilerin ise sıfır vergi ödeyerek daha avantajlı bir konuma gelmelerini sağlıyor. Böyelikle bankada TL hesabı tutan kişilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Son dönemde dolar kurunda ve enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş nedeni ile TL mevduat hesapların miktarı düşmüştü.

gelir vergisi kanunun kararı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921)

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “31/12/2021” ibareleri “31/3/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesindeki “31/12/2021” ibareleri “31/3/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/1/2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/1/2022 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

stopaj süresi uzatıldı 16 aralık

MEVDUAT STOPAJ SÜRESİ UZATILDI MI, STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Daha önce açıklanan karar kapsamında stopaj indirimi süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün imzalanan yeni karar kapsamında mevduat stopaj indirimi süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar 3 ay daha uzatılmış oldu. Söz konusu karar ile 32 günlük vadeli mevduat hesabı açmak isteyen kişilerin yapılan faiz indirimlerinden olumsuz etkilenmemesi ve stopaj avantajı sağlanarak TL mevduat hesaplarının desteklenmesi amaçlanıyor.

SONRAKİ HABER