Belediye Balık Merkezindeki Dükkanları Kiraya Verecek! Aylık Kira Tutarları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Merkezinde yer alan 24 adet dükkanı 3 yıllığına kiraya verecek. Kiralama işlemleri için ihale düzenlenecek.

Emlak Haberleri 12.11.2021 - 15:53 12.11.2021 - 15:53 Mustafa KARAGÖZ

İlan edilen duyuru kapsamında ihale detaylarını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ihaleye katılmak isteyecek istekliler için fiyatlar ile başvuru esaslarını açıkladı. Vatandaşların başvurularını nasıl yapacakları konusunda kapsamlı bir kılavuz yayımlayan belediye ayrıca ihale şartnamesinde yer alan geçici teminat bedeli ücretlerini de açıkladı. 

BELEDİYEDEN KİRALIK DÜKKANLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi yayımladığı duyurusunda söz konusu dükkanların Samsun ili İlkadım İlçesi Fuar Mahallesinde yer alan Balık Merkezinde yer aldığını duyurdu. Toplam 24 adet dükkan belediyeden kiralanacak. Kiralama işlemleri için belirlenen muhammen bedel 1.250 TL olarak açıklandı. Dükkanların kiralama süresi 3 yıl olacak. 

Belediye ilan edilen duyuru kapsamında bir de tablo yayımladı. Tabloda kiralanacak olan dükkanlara dair bilgiler ile kiralama işlemlerinin ücreti ve geçici teminat bedeli tutarı yer aldı. 

dükkanbalık merkezi

Aşağıda yer alan tablo 10 numaralı dükkana olan kiralama duyurusunu gösteriyor. Tablonun devamında 29 nolu dükkana kadar bilgiler ver. Tabloda yer alan tüm bilgiler eşit olup sadece dükkan numaları farklı. Tüm dükkanlar 19.5 m2, kira muhammen bedeli 1250 TL ve geçici teminat bedeli 450 TL olarak açıklandı. 

Kiralama Nasıl Olacak?

Dükkanların kiralam işlemlerine dair yapılan bilgilendirme açıklamasında ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı "Bahse konu İhale 25.11.2021 tarihinde,  Perşembe Günü Saat 14.30’da (ihale 14.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır." açıklamasında bulundu. 

İHALE BAŞVURU EVRAKLARI

İhaleye başvuruda bulunacak olanlar öncelikle 450 TL'lik geçici teminat bedelini ödeyecekler.

Ardından Nüfus Cüzdanı Fotokobisi, İkametgâh Belgesi, (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.), İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, (noterde tanzim edilecektir.), Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.), İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekaletnamesi, İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, Taahhütname ve son olarak 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge evrakları ile belediyeye başvurularını yapacaklar. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@