Belediye Gelirleri Kanunu Tebliği İle 2020 Çevre Temizlik Vergisi Oranları Belli Oldu!

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile beraber 2020 yılında uygulanacak olan Çevre ve Temizlik Vergisi oranları ilan edilmiş oldu. Detaylar haberimizde..

EMLAK HABERLERİ 28.12.2019 - 13:10 15.07.2021 - 00:11

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile beraber 2020 yılında uygulanacak olan Çevre ve Temizlik Vergisi oranları ilan edilmiş oldu. Detaylar haberimizde..

2020 yılında ödenecek olan emlak vergisi yanı sıra çevre ve temizilk vergisi de 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 52)b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulamasıMADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, "Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

YürürlükMADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@