Belediye Sınırı ve Mücavir Alanın Farkları

Genellikle karıştırılan belediye sınırı ile mücavir alan ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

EMLAK HABERLERİ 28.07.2017 - 08:30 15.07.2021 - 00:22 Emlak 365

Genellikle karıştırılan belediye sınırı ile mücavir alan ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Belediye sınırı, bir belediyenin kurulmuş olduğu yerin özelliğine ve büyüklüğüne göre yasada belirtilen usullere göre belirlenen ve yetkili makamlarca onaylanan, harita ve belgelerde yer alan sınırı kapsıyor.

Belediye sınırı; belediye idaresinin yetki ve görev alanını belirten bir tespit olarak açıklanıyor.

Belediye sınırı, genellikle mücavir alan ile karıştırılıyor, fakat bu iki kavram birbirinden farklıdır.

Mücavir Alan

Belediyenin sınırları dışında kalmış olan belirli ( komşu ) alanların belediye sorumluluğu altına geçmesidir.

Belediye sınırlarının içinde yer almamasına rağmen bu sınırların hemen yanı başında yer alan imar çalışmalarına mücavir alan deniyor. Belediyeler, mücavir adı verilen bölgelerde istedikleri şekilde çalışma ve hareket etme hakkına sahiptir.

Mücavir alanın en büyük önemi , plansız yapılaşmayı engellemektir. Bu sayede , belediye yakın çevresindeki imar faaliyetlerini denetleyebilir.

Mücavir alanın sınırlarının çizilmesi için, imar planlarında belediye sınırları dışında görünen bu alanların, kazandırılmaları için Bakanlık onayı gereklidir.

Bakanlık, belediye ya da il idare kurulu tarafından çıkan kararı incelemesinin ardından son kararı verir.

Belediye sınırı ve Mücavir sınır arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir:

-Belediye sınırı yasal kurallar çerçevesinde belirlenen belediye sınırları olarak kabul edilirken, mücavir alan ise belediyelerin bu yasal sınırlarının dışında kalan alanlardır.

-Belediye sınırları yasal olarak idari sınırlar olarak kabul edilirken, mücavir sınırlar ise idari sınır olarak kabul edilmiyor.

-Mücavir alan olarak kabul edilen yerlerin belediyelere katılarak mahalle olarak anılması söz konusu değildir

-Belediyelerin mücavir alanlara imar hizmeti götürmesi yasal bir zorunluluk olup belediyenin bu alandan harç ve vergi alabilmeleri için ise yol ve içme suyu hizmeti vermeleri gerekmektedir. Bu hizmeti sunmayan belediyelerin hiçbir şekilde mücavir alanlardan vergi ya da harç tahsilatında bulunmaları mümkün değildir.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@