Binalarda Otopark Zorunluluğu İle İlgili Otopark Yönetmeliği Değişti

Halk arasında binalarda otopark yönetmeliği olarak anılan otopark yönetmeliği bugün yayımlanan Resmi Gazete kararı ile değiştirildi. Detaylar haberimizde...

Emlak Haberleri 07.09.2018 - 08:24 15.07.2021 - 00:20 Serhat Karaman

Halk arasında binalarda otopark yönetmeliği olarak anılan otopark yönetmeliği bugün yayımlanan Resmi Gazete kararı ile değiştirildi. Detaylar haberimizde...

Binalarda otopark yönetmeliği gelen yoğun tepkiler üzerine değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir önceki yayımlanan yönetmelikte yer alan bazı maddeleri güncelleyerek Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber küçük binalara otopark ihtiyacını yüzde 50 oranında azaltma hakkı tanındı. Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Cephesi 9 metreden veya alanı 250 m2’den küçük olan parseller ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kalan parsellerde otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut kullanımına ait asgari otopark ihtiyacı %50 oranına kadar azaltılabilir.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir. “(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş, imar durum belgesi ve istikamet rölövesi alınarak yapı ruhsatı başvurusu yapılmış olan yapılarda talep edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre uygulama yapılır.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 15/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.”MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"


Gelişmelerden Haberdar Olun

@