Bolu Belediyesi Taşınmaz İhalesi Resmi Gazete İlanı

Bolu Yeni Belediye Binası yanında yer alan çarşı içerisinde mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlar için ihale duyurusu yayımladı. Detaylar haberimizde...

Emlak Haberleri 11.09.2018 - 05:44 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Bolu Yeni Belediye Binası yanında yer alan çarşı içerisinde mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlar için ihale duyurusu yayımladı. Detaylar haberimizde...

Bolu Belediyesi tarafından 11 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile 5 adet taşınmaz için ihale düzenleneceği açıklandı. İlana konu olan ihale 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 14:00 itibari ile başlayacak ve Bolu Belediyesi ihale salonu içerisinde gerçekleştirilecek. Bolu Belediyesi İhale İle Satışa Sunulacak Olan Taşınmazların Listesi 

İhaleye Katılmak İsteyen Kişilerden İstenen Belgeler a- DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR1 - İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut)2 - Taşınmaz Mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)3 - Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.4 - Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.5 - Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.6 - Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.7 - Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)8 - Şartname alındı makbuzu.9 - Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.b- DIŞ ZARFIN SUNULMASI1 - Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istedikleri ile sıra numarası ve Dükkan numarası olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.2 - Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.3 - Taşınmazların Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 21.09.2018 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@