Bunu Yapmazsanız Eşiniz Sizden Habersiz Evinizi Satabilir! Aile Konut Şerhi Nedir?

Eşim benden habersiz evi satmış diyen kişilerin sayıları artarken yine krediler için ipotek gösterilmesi de büyük bir sorun olarak öne çıkıyor.

EMLAK HABERLERİ 21.01.2020 - 16:12 15.07.2021 - 00:10 Emlak 365

Eşim benden habersiz evi satmış diyen kişilerin sayıları artarken yine krediler için ipotek gösterilmesi de büyük bir sorun olarak öne çıkıyor. Eşim benden habersiz ev satabilir mi sorusunun yanıtını arayanlar için detaylar haberimizde...

Günümüzde yaşanan ekonomik sorunlar ne yazık ki eşlerin de aralarında taşınmaz satışları konusunda sorunlar yaşanmasına neden oluyor. EV SATILIRKEN EŞİN RIZASI GEREKİR Mİ?Hayır, tapuda aile konutu şerhi ibaresi yer almıyorsa konut satışlarında eş rızası aranmamaktadır. TAPUDA AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR?Söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunu gösteren şerhtir. Bu nedenle taşınmazın satışında eşlerin ikisinin de rızası aranır. "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir."AİLE KONUTU ŞERHİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ…………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNEAİLE KONUTU ŞERHİ KOYDURMAK İSTEYEN :ADRESİ :KONU : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR :1. Tapuda,….. Mevkii ……Pafta ……Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim …………. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.2. Medeni Kanunun madde 194/3 “….Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,….. Mevkii …Pafta …Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Saygılarımla.Ad SoyadEK : Nüfus kayıt örneğiAİLE KONUTU ŞERHİ EVRAKLARI NELERDİR?Oturulan aile konutunun satışını engellemek için tapuya aile konutu şerhi konulması zorunludur. Bunun için taraflardan birinin tapu ve kimlik belgesi ile beraber taşınmazın kayıtlı olduğu tapu dairesine şahsen başvuruda bulunması yeterli olacaktır. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@