Bursa Karacabey Belediyesi'nden 33 Milyon TL'lik Arazi Satış İhalesi!

Bursa ili Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi ilan ile bir adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Buna göre 236.565 metrekaelik arazi ihaleyle satılacak.

Bursa Karacabey Belediyesi'nden 33 Milyon TL'lik Arazi Satış İhalesi!

Belediyelerin taşınmaz satışlarına devam ediliyor. İhale ile satışı gerçekleştirilen taşınmazlar ile gayrimenkul sektörüne hareketlilik kazandırılırken belediyeler de bütçelerine ekstra kaynak yaratmış oluyorlar. Bu kaynaklar diğer belediye hizmetlerinin finanse edilmesinde kullanılarak belediyelerin ellerini kuvvetlendiriyor.

ARAZİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAK

Bursa ili Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi ilkana göre bir adet taşınmaz satışa çıkarıldı. Bu taşınmazın 236.565 metrekarelik bir arazi olduğu ve 1/100.000 ölçekli Bursa çevre düzeni planında tarım alanı sınırlarında kaldığı bildirildi. Arazinin niteliğinin ise otlakiye olduğu belirtildi.

33 MİLYON TL'LİK MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan arazi için mali şartlar da belirlendi. Buna göre 236.565 metrekare büyüklüğünde olan bu arazi için 33 Milyon 119 Bin 164 TL'Lik muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler ihale tarihinde önce ise 999.574 TL'lik bir geçici teminat bedeli ödemek zorunda olacaklar.

İHALE YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ AÇIKLANDI

Bursa Karacabey Belediyesi tarafından ihaleye dair bilgiler açıklandı. Buna göre ihalede kapalı teklif usulü uygulanacak. Bunun kanuni dayanağının ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi olduğu bildirildi. İhale 14 Aylül 2021 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilecek. Arazi satış ihalesi Karacabey Belediyesi Hizmet Binası 6. Kat Etüd Proje Müdürlüğü'nde yapılacak.

İHALE ŞARTNAMESİ HAKKINDA BİLGİLER

İhale şartnamesini ve eklerini görmek isteyenler bedelsiz olarak Karacabey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bu şartnameyi görebilecekler. Ancak ihaleye katılmak isteyenler ihalşe şartnamesini satın alıp dosyalarına eklemek zorunda olacaklar. İhale şartnamesi ise 100 TL karşılığında Karacabey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilecek.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI NELERDİR?

Bursa Karacabey Belediyesi ihaleye katılma şartlarını açıklandı. Buna göre ihale katılacak olanların şu şartları yerine getiriyor olmaları gerekiyor:

-Nüfus cüzdanı sureti
-18 yaşını doldurmuş olmak
-Kanuni ikametgahını gösteren ikametgah senedi
-Tebligat için Türkiye'de adres beyanı
-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
-Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı
-Geçici teminatın ödendiğine dair belge
-Karacabey Belediyesi'ne borcu olmadığına dair belgenin aslı

SONRAKİ HABER