Cemevleri Mülkiyet Hakkı İçin Kanun Teklifi Mecliste: Binalar Bedelsiz Olarak Verilecek!

14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında Cemevleri için yeni adım atıldı. Cemevleri ibadethane midir, oldu mu, hukuki statüsü nedir, mülkiyeti kime ait, mülkiyet sorunu nasıl çözülecek?

Emlak Haberleri 29.03.2021 - 09:27 29.03.2021 - 09:27 Serhat Karaman
Cemevleri için yaşanan mülkiyet hakkı sorunu hakkında meclise yeni kanun teklifi verildi. CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir tarafından meclise verilen On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile sorunun çözümüne yönelik yeni öneri geldi.

Verilen kanun teklifi kapsamında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde cemevi olarak faaliyet gösteren konak, bina ve her türlü yapının bedelsiz kullanımının sağlanması talep edildi.

CEMEVLERİ MÜLKİYET SORUNU İÇİN VERİLEN KANUN TEKLİFİ! 

Madde 1- 12/11/2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Bu kanun uyarısında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde cemevinin bağlı bulunduğu derneğin, hükmü şahsiyeti devam ettiği sürece söz konusu dernek, cemevi olarak faaliyet gösteren "konak, bina ve her türlü yapının" bedelsiz kullanım hakkına sahiptir."

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.CEMEVLERİ İBADATHANE Mİ?

Verilen kanun teklifi ile 2 Aralık 2014 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen karar hatırlatılarak cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanması yönünde hükmü hatırlatıldı.

Bu kapsamda 6360 sayılı kanun yasalaşmadan önce köy ve nüfusu 2000 altında olan beldelerde cemevlerinin mülkiyet haklarının muhtarlıklarda olduğu belirtilerek kanun değişikliği sonrası bu hakkın ilçe belediyelerine geçtiği belirtilerek sorunun çözümü için kanun teklifinin acilen meclisten onaylanması talep edildi.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@