Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı!

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı.

GÜNDEM 09.07.2019 - 14:46 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlandı.

8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete mükerrer sayısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok sayıda yönetmeliği değiştirdi. Bunlardan biride Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği oldu. Bakanlık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar ile yönetmeliği değiştirdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“c) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin (b) ve (j) maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Özel laboratuvar şirketinin faaliyet alanın çevresel ölçüm, analiz ve raporlama vb. olduğunu gösteren ticaret sicil gazetesi Bakanlıkça incelenir.”“j) Bakanlıkça, müracaatın yapıldığı yıl için belirlenen hizmet bedelinin ödenmesi,”MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@