Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı Listesi

Kanal İstanbul'dan sosyal konut projelerine, 3 boyutlu şehir modellerinden katı atık programına kadar içerisinde çok sayıda önemli projenin yer aldığı yeni 100 günlük eylem planı açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı Listesi

Kanal İstanbul'dan sosyal konut projelerine, 3 boyutlu şehir modellerinden katı atık programına kadar içerisinde çok sayıda önemli projenin yer aldığı yeni 100 günlük eylem planı açıklandı.

İçerisinde çok sayıda önemli değişikliği barındıran 39 maddelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ikinci 100 günlük eylem planı açıklandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ProgramıÇŞB-01 81 İl'e Millet Bahçelerinin YaygınlaştırılmasıÇŞB-02 Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesiÇŞB-03 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesiÇŞB-04 İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılmasıÇŞB-05 Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesiÇŞB-06 Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılmasıÇŞB-07 Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanmasıÇŞB-08 Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" emlak365.com olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.ÇŞB-09 Konut Piyasası Takip Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılmasıÇŞB-10 Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılmasıÇŞB-11 Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışmanın ihale edilmesiÇŞB-12 Yerel Yönetimlerin Altyapısının Güçlendirilmesi amacıyla yol, içmesuyu, atıksu, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 adet yapım işinin tamamlanması ve 14 adet yeni yapım işinin başlatılmasıÇŞB-13 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılmasıÇŞB-14 Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılmasıÇŞB-15 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 km bisiklet yolu, 3,5 km yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin m2 gürültü bariyeri yapılmasıÇŞB-16 Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılmasıÇŞB-17 9.000 konut ve sosyal donatının tamamlanmasıÇŞB-18 10.000 aileye sosyal konut satışının gerçekleştirilmesiÇŞB-19 20 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazının yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilmesiÇŞB-20 40 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılmasının desteklenmesiÇŞB-21 Turizm tesislerinin sözleşme sürelerinin uzatılması işlemlerine başlanılmasıÇŞB-22 20 bin hak sahibi çiftçimiz tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanmasıÇŞB-23 Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel Diyarbakır Evi Projesi’nin tamamlanması, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanması, kamu binaları tasarım rehberinin hazırlanmasıÇŞB-24 5 ilde 19 farklı tipte Konut emlak65.com Projesinin tamamlanmasıÇŞB-25 İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılmasıÇŞB-26 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılmasıÇŞB-27 e-Devlet kapısında ve internet ortamında gerçekleştirilen çevre, şehircilik ve tapu işlemlerinin artırılması kapsamında 30 hizmetin daha e devlet kapısına entegre edilmesiÇŞB-28 Vatandaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların ülkemizdeki taşınmaz yatırımlarına yönelik olarak bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve ülkemize yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatının açılması çalışmalarına başlanmasıÇŞB-29 Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının tamamlanması ve izlenmesiÇŞB-30 Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesinin hayata geçirilmesiÇŞB-31 5 adet Tapu Bölge Müdürlüğündeki Osmanlıca sicillerin Merkez Arşivine Toplanması ve Tasnifi’nin yapılmasıÇŞB-32 Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlasının hazırlanmasıÇŞB-33 Kara ve Deniz Koruma Alanlarının Arttırılması kapsamında Salda Gölü ve Karaburun ve Ildır Körfezinin Özel Çevre Koruma alanı olarak ilan sürecine kadar olan işlemlerin tamamlanmasıÇŞB-34 Akıllı çevre denetimleri ve Atığım Geri Dönüşüyor çalışmasının başlatılmasıÇŞB-35 Kirleticilerin kimlik tespiti, denizlerde ve havzalarda tespit edilmiş sıcak noktaların sürekli olarak izlenmesi ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine geçilmesi (MELBES)ÇŞB-36 Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesindeki ilk toplu konut projesinin özgün dokusunun korunarak yenilenmesi için ihaleye çıkılmasıÇŞB-37 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulmasıÇŞB-38 79 ilde toplam 240 açılış yapılması, 33 ilde 52 temel atılmasıÇŞB-39 “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılmasıAndroid uygulamamız için TIKLAYINIZ

İOS uygulamamız için TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız için TIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"