Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gündem 13.11.2019 - 08:09 15.07.2021 - 00:12 Serhat Karaman

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detaylar haberimizde...

13 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği için uygulanacak olan yönetmelikte bir dizi önemli değişiklik gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda” ibaresi, (e) bendinde yer alan “644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede” ibaresi ile (m) bendinde yer alan “3046 sayılı Kanunda” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509’uncu maddesinde” olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “arkeolog,”, “dekoratör,” ve “,rehber” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende “psikolog,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyolog,” ibaresi eklenmiştir.“a) Yönetim hizmetleri grubu:1) Emlak müdürü, milli emlak müdürü ve şube müdürü.2) Emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı.3) Şef.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:Emlak365.com 


Gelişmelerden Haberdar Olun

@