Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2019 İlanı Yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Gündem 27.03.2019 - 20:18 15.07.2021 - 00:16 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı 2019 ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımı 2019 DuyurusuBakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartlarıa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek, Ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların; A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki, Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Memur Alımı 2019 Başvuru Şekli ve Tarihi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Maaşları 2019

Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@