Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik nedir? 

Emlak Haberleri 13.10.2021 - 00:38 13.10.2021 - 00:42 Engin Uzunoğlu

31627 sayılı ve 13 Ekim 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğin amacının binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin esasların düzenlenmesi şeklinde açıklandı. 

BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik'in kapsamının yapı ruhsatına tabi olan bina türü yapılar ile bunların güvenliğini eskileyen istinat benzeri diğer yapıların yıkımını etkilediği bildirildi. Yeni yayınlanan yönetmelik ise şu yıkımları kapsamayacak:

-Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki yıkımlar 
-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak yıkımlar 
-İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında yapılacak kısmi yıkımlar 
-İlgili idare tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapılacak yıkımlar 
-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli yapıların yıkımları 

binaların yıkıması hakkında yönetmelik

YIKILACAK BİNALARDA FENNİ MESULİYET İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE VERİLECEK

Yayımlanan yönetmeliğe göre bir binanın yıkımı gerçekleştirileceği zaman ilgili idarece yıkım ruhsatı düzenlenecek. Yıkılacak binalardaki fenni mesuliyet inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. Bina yüksekliği 21,50 metreden az olan yapılarda fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcılarla yapılacak yıkımlarda fenni mesuliyet üstlenilmesi zorunlu olacak. 

YETERLİLİĞE SAHİP MÜTEAHHİTLER YIKIMLARI GERÇEKLEŞTİRECEK

Binaların yıkımlarının Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip müteahhidin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi gerekecek. Binaların yıkımında müteahhit tarafından istihdam edilen şantiye şefi bulundurulacak. 

YIKIM PLANI, YIKIM RUHSATI VE YIKIM FAALİYETİ ESASLARI BELİRLENDİ

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik ile yıkım planı, yıkım ruhsatı ve yıkım faaliyeti esasları yeniden belirlendi. Yıkım ruhsatının nasıl ve ne şekilde alınabileceği net bir şekilde açıklandı. Bina yıkımlarında uygulanacak kuralların çerçevesi de yönetmelik ile belirlendi. 

Tatımlanan yönetmeliğin hükümlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceği ve 1-7-2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@