Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete İle Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliği tebliğini yayımladı. Detaylar haberimizde!

Emlak Haberleri 30.07.2019 - 08:17 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Temmuz tarihli Resmi Gazete ile Çevre Yönetimi Hizmetleri Yönetmeliği tebliğini yayımladı. Detaylar haberimizde!

30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beklenen Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik duyurusunu yayımladı. Yayımlanan yönetmelik ile beraber çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esaslar yenidedn eblirlenmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çalışacak çevre görevlilerinin, çevre mühendislerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken şartları, mükellefiyetleri, çalışma usul ve esasları, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi, yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Aylık faaliyet raporu: İşletmelerin çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun ve alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği aylık raporu,b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi,ç) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi: Çevre danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,

İKİNCİ BÖLÜM Çevre Yönetimi Hizmeti Alma Şartları, Yeterlik Belgesi Başvuru Şartları ve MükellefiyetlerÇevre yönetimi hizmeti alma şartları

 Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@