Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Resmi Gazete İle Yayımlandı!

ÇED Yeterlilik Belgesi tebliği 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında ÇED raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ait usul ve esaslar resmen belirlenmiş oldu. Detaylar haberimizde...

Emlak Haberleri 29.11.2019 - 08:03 15.07.2021 - 00:12 Serhat Karaman

ÇED Yeterlilik Belgesi tebliği 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında ÇED raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ait usul ve esaslar resmen belirlenmiş oldu. Detaylar haberimizde...

Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni yönetmelik yayımlandı.  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği ile beraber kurum ve kuruluşların ÇED raporu ve proje ilerleme raporu hazırlarken izleyeceği ve uyacağı usul ile esaslar belirlenmi oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, ÇED Yeterlik Belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,c) ÇED Başvuru Dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-3’ünde yer alan Genel Format esas alınarak hazırlanan dosyayı,ç) ÇED Gerekli Değildir Kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,d) ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen Özel Formata göre hazırlanacak raporu,e) ÇED Yeterlik Belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası veya Proje İlerleme Raporu hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

ÇED yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

ÇED yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

Başvuruların değerlendirilmesi

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri

Diğer yükümlülükler ve hususlar

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@