Çubuk Belediyesi Arsa Satışı İhalesi Resmi Gazete İlanı

Çubuk Belediyesi 24 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile arsa satışı için ihaleye çıkacağını duyurdu. Çubuk Belediyesi'nden satılık arsalar haberimizde...

Emlak Haberleri 24.01.2019 - 08:13 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Çubuk Belediyesi 24 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile arsa satışı için ihaleye çıkacağını duyurdu. Çubuk Belediyesi'nden satılık arsalar haberimizde...

Çubuk Belediyesi Yazır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti belediyeye ait olan 6 arsa için satış ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Çubuk Belediyesi arsa satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 06.02.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00 de Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacak. Çubuk Belediyesi Arsa Satışı İçin Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?Açık İhale veya Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 06.02.2019 tarihinde saat 12.00'ye kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Çubuk Belediyesi arsa ihalesi sonucu arsaları almaya hak kazanan kişiler ödemelerini Yüzde 25 peşin ve 24 ay taksitle yapma imkanına da sahipler. Çubuk Belediyesinden Satılık Arsalar 

Çubuk Belediyesi Arsa İhalesi İçin İstenen Belgelera) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubud) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülerih) Şartname alındı makbuzu.Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@