Depreme Hazırlık İçin Yol Haritası Çıkarılıp Çözüm Önerileri Açıklandı

Türkiye'nin deprem hazırlık yol haritası raporu kamuoyuna duyuruldu. Türkçimento öncülüğünde 24 sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yapılan çalışmanın sonucunda yayınlanan raporda çözüm önerileri sunuldu.

Depreme Hazırlık İçin Yol Haritası Çıkarılıp Çözüm Önerileri Açıklandı

İzmir depreminin ardından Türkiye deprem gerçeği ile bir defa daha yüzleşmek zorunda kaldı. Bu deprem sonrasında Türkçimento harekete geçerek 24 sivil toplum kurulunu bir çalışma masasında bir araya topladı. Bu şekilde Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası raporu oluşturuldu. Meydana gelen rapor ise kamuoyuna duyurularak depreme hazırlık yolundaki çözüm önerileri paylaşıldı.

8 ANA TEMA BELİRLENDİ

Açıklanan rapora göre depreme hazırlık konusunda 8 ana tema belirlendi. Her ana tema için de ayrı çözüm önerilerinde bulunuldu. Bu ana temalar ise finansman ve teşvikler, halkın bilinçlendirilmesi, yapı sağlamlık testleri, yapı denetim, mevzuat, yapı güçlendirme çalışmaları, yapı sahibi etkileşimi, yeni teknolojilerin kullanımı şeklinde belirlendi. Türkiye'de ve özellikle Marmara Bölgesi'nde yapılan çalışmalar ile bir yol haritası ortaya konuldu.

Ayrıca deprem riski açısından Türkiye ile benzer nitelikler taşıyan ülkelerde deprem hazırlıklarına dair çalışmalar da proje kapsamında incelendi. O ülkelerde uygulanmakta olan bazı kaidelerin Türkiye'ye uygulanılabilirliğine dair de ayrı bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmanın sonucunda özellikle İstanbul'da uygulanacak olan kentsel dönüşüm için gerekli finansman hesabı ile bölgedeki kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek çözüm önerileri ortaya çıkarıldı.

Türkçimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka yapılan çalışmaya dair bir açıklamada bulunarak, “Ortaya konulan çalışmaların takibatının yapılması ve devamının sağlanması için bir dönüşüm platformu kurmayı amaçlıyoruz. Bu platform geniş katılımlı ve oldukça kapsayıcı nitelikli olacak. Bu şekilde Türkiye'nin depreme hazırlanmasındaki çözüm önerileri daha da geliştirilecek.” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AÇIKLANDI

Hazırlanan rapora göre acil olarak atılması gereken adımlar şu şekilde ilan edildi:

-Riskli bölgelerde her bina için risk seviyesi tespit edilmeli ve buna kamunun kolay bir şekilde erişimi sağlanmalı
-Risk seviyesine göre dönüşümün teşvik edilmesi için lüzum gelen tedbirler alınmalı
-Yüksek riskli binalara ek vergiler, ek yükümlülükler getirilmeli
-Dönüşüm planlaması bölge bölge yapılıp hızlı bir şekilde uygulamaya sokulmalı
-Yeni yapıların inşaatlarında müteahhitler sertifikasyon sürecine alınmalı ve tüm riskler sagortaları yaygınlaştırılmalı
-Deprem konusunda özelleşmiş bir ajans kurulmalı. Bu ajans dönüşüm finansmanı üzerine çalışmalı.
-Dönüşüm için gereken finansman bazı vergisel avantajlarla azaltılmalı.