Döviz İle Ev Alana Konutta Vergi İstisnası Müjdesi Geldi!

Uzun zamandır müteahhitler ve konut firmaları tarafından talep edilen konutta KDV istisnası için beklenen adım atıldı. Yurtdışında bulunan dövizi ile ev alan kişilere vergi istisnası hakkı tanındı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) ile önemli değişiklikler yapıldı.

Emlak Haberleri 16.10.2019 - 09:09 15.07.2021 - 00:13 Serhat Karaman

Uzun zamandır müteahhitler ve konut firmaları tarafından talep edilen konutta KDV istisnası için beklenen adım atıldı. Yurtdışında bulunan dövizi ile ev alan kişilere vergi istisnası hakkı tanındı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) ile önemli değişiklikler yapıldı.

15 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) ile önemli değişikliklere imza atıldı. Uzun süredir yabancıya konut satışı rakamlarını arttırmak isteyen müteahhitlerin talep ettiği konutta vergi istisnası için beklenen yasal değişiklik yapıldı. Yurtdışında Bulunan Dövizi İle Ev Alana Vergi İstisnası Hakkı TanındıYapılan yasal değişiklik ile beraber yayımlanan yeni tebliğe eklenen 3. madde ile yurt dışında bulunan dövizi ile ev alanlara vergi istisnası hakkı tanınmış oldu. Söz konusu 3. madde metni şu şekilde;"MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B-12.2.2.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferleri;- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir.”Yapılan yasal değişiklik ile beraber yurt dışındaki dövizi ile ev alan kişilerin yukarıdaki maddede yer alan şekilde alımda bulunmaları durumunda ev için ödeyecekleri satış bedeli "Türkiye'ye getirilen döviz" olarak kabul edilecek. Konut alım bedeli döviz olacak şekilde Türkiye'ye getirilmek şartıyla konut veya işyeri satışlarında KDV istisnası; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar üzerinden taşınmazı satan kişi ya da şirket hesabına yapılan döviz transferlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu. Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@