Ecrimisil Nedir, Gayrimenkul Sahibi Hangi Durumlarda Dava Açabilir?

Taşınmazların izinsiz işgal edilmesi durumlarında gündeme gelen hatta davalara konu olan ecrimisil nedir, hangi durumlarda dava açma hakkı doğar?

Ecrimisil Nedir, Gayrimenkul Sahibi Hangi Durumlarda Dava Açabilir?

Bir taşınmazın hak sahibinin izni olmadan kullanılması durumlarında tazminat hakkı doğar. Bu hakka ecrimisil denir. Dava açılabilmesi için hak sahibinin mülkün kullanımına izin vermemiş olması gerekiyor. Yani haksız işgal durumunun söz konusu olması gerekir. Ecrimisil davası açılması durumunda taşınmazın zarar görüp görmediğine bakılmaz sadece davalı tarafın kötü niyetli olup olmadığına bakılır. Haksız işgalden önceki taşınmazın değerine göre tazmin edilir.

HANGİ DURUMLARDA ECRİMİSİL DAVASI AÇILIR?

Haksız işgal durumu olup da dava açılması için bazı şartlar gerekir. Kira sözleşmesi bitmesine rağmen sözleşme yenilenmeden mülkü kullanmaya devam etmek, izinsiz inşaat yapılması, kamu hizmeti için kiralanan binayı işgal etmek durumlarında ecrimisil hakkı doğar.

ecrimisil nedir

Ecrimisil davası açılabilmesi için öncelikle taşınmazın işgalini yapan kişiye ihtarname gönderilir. İhtarname, taşınmazın kullanılmasına izin verilmediği bu nedenle de dava açılacağını bildirmek amacıyla gönderilir. Dava, taşınmazın olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır.

ECRİMİSİL DAVALARINA HANGİ MAHKEME BAKAR?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu md.2/1’e göre “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.”

ecrimisil davası şartları

Ecrimisil bedeli, bilirkişi tarafından taşınmazın imar durumu, konumu, aylık kira getirisi gibi konulara göre belirlenir. 5 yıllık geriye dönük ecrimisil de talep edilebilir. Ecrimisil davasının başladığı tarihe kadar gerçekleşen zarar da tazmin edilir. Dava başladıktan sonra ortaya çıkabilecek maddi kayıplar ise talep edilemez.