2021 Emekli Sandığı Emekli Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı emekli sandığı emekli maaşı; 2020 yılı emekli maaşlarına göre yeni yılın ilk 6 aylık enflasyon sürecinde 7.

2021 Emekli Sandığı Emekli Maaşı Ne Kadar?
2021 yılı emekli sandığı emekli maaşı; 2020 yılı emekli maaşlarına göre yeni yılın ilk 6 aylık enflasyon sürecinde 7.36 zam oranı ile en düşük emekli sandığı maaş miktarı 3.020 TL olarak belirlenir. 2021 emekli maaşı miktar belirlemesi yapılırken 2020 yılı enflasyon oranlarına bakılarak hesaplama yapılır.

Emekli Sandığı Nedir?

Emekli sandığı; Maliye Bakanlığı tarafından 1954 yılında faaliyete başlamıştır. Sosyal sigorta kurumu olan bu birim Ankara merkezli olarak tüm Türkiye vatandaşları için hizmet verir. Ülkemizde bulunan emekli memurların sosyal güvencesini sağlamakla yükümlü olan bu kurum emekli vatandaşlara hizmet verir. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Maliye Bakanlığı’ndan alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri yapılır. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı hizmetleri tek bir çatı altında toplanır.

Sosyal güvenlik sistemlerinin tek bir çatı altında toplanması sonucu isimlerde de değişim meydana gelir. BAĞ-KUR emeklileri 4B, SSK emeklileri 4A, Emekli Sandığı emeklileri ise 4C sistemi kapsamında bulunan haklardan yararlanabilir.

Emekli Sandığı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Hakları Nelerdir?

4C sosyal güvenlik sistemi kapsamında çalışarak emekli olacak vatandaşların emekli sandığı ile çalıştırılmaları esnasında mevcut hakları şu şekildedir:

 • Emekli sandığı sosyal güvenlik sistemi kapsamında çalıştırılan kişinin eğitim durumu sorgulanmaz.

 • Kişinin eğitim seviyesindeki niteliklerinden ziyade ihtiyaca göre çalıştırılır.

 • 4C kapsamında çalışarak emeklilik şartlarını yerine getiren bir personel 2021 emekli sandığı emekli maaşını almaya hak kazanır.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışanların ek ödeme talep hakları yoktur.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışanların mali hakları Bilir Kişi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen unsurlar çerçevesinde şekil alır.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışan bireylerin tayin ve atama hakları yoktur.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışan bireyler, çalıştıkları iş bitince tazminat talep hakları mevcuttur.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışan bireylerin, çalıştıkları her ay için 2 gün hastalık izinleri bulunur. Bu hastalık izni yanı sıra doğum ve ölüm izinleri de vardır.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışan bireyler görevlerinde unvan olarak yükselme hakları yoktur.

 • 4C kapsamında çalışan bir işçi 4B statüsünde bir işe geçme hakkına sahiptir.

 • Emekli sandığı kapsamında çalışan bireylerin iş sözleşmeleri feshedilebilir veya işten çıkarılmalar ile karşı karşıya kalabilirler.


2021 Emekli Sandığı Emekli Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı emekli sandığı emekli maaşı en düşük oran ile 3.020 TL olarak belirtilir. 2020 yılının Temmuz – Aralık aylarını kapsayan son 6 aylık enflasyon oranı %4 miktarınca fazla çıkmıştır. 2021 yılının Ocak – Temmuz aylarını kapsayan ilk 6 aylık enflasyon sürecinde bu %4 ’lük oran emekli maaşlarına yansıtılır.

2020 yılının son 6 aylık enflasyon döneminin oranı %8.35‘dir. Bu enflasyon oranının %4,35’lik bir payı maaşlara yansıtılarak 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vatandaşlar, %7,35 oranında maaş artış miktarları ile maaş alacaklardır.

Emekli Sandığı Emekli Maaşını Kimler Alabilir?

Daha önceki ismi emekli sandığı olarak bilinen 4C sosyal güvenlik sistemi kapsamında çalışan vatandaşların belirli şartları yerine getirdikten sonra emekliliğe hak kazanmaları mümkündür. Emekli sandığı emekli maaşını almak için aranan nitelikler şu şekildedir:

Emekli sandığı kapsamında çalışacak personelin; 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet ihtiyacı doğduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak verilen görüşler doğrultusunda Bakanlar Kurulunca karar verilecek görevde çalıştırılacak kişiler arasında yer alması gerekir. Bu personelin ücret ve adet sayısının belirlenmesinde yine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak verilen görüşler doğrultusunda Bakanlar Kurulunca belirlenen koşullar geçerli olur.

Bu koşullara göre çalışarak emeklilik hakkına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2021 emekli sandığı emekli maaşını almaya hak kazanarak ay ay maaşını kullanmaya başlayabilir.
Yorumlar (0)