2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı! Arabulucu Ücreti Ne Kadar Oldu?

2021 yılında arabuluculuk hizmeti için ödenecek olan asgari ücret belirlendi.

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı! Arabulucu Ücreti Ne Kadar Oldu?

2021 yılında arabuluculuk hizmeti için ödenecek olan asgari ücret belirlendi. 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete de yer alan 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi. Arabuluculuk ücreti kaç TL oldu, ne kadar?

Emlak365.com / 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin sınırları belirlenmiş oldu. 2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Adalet Bakanlığından:2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİAmaç, konu ve kapsamMADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır. Arabuluculuk ücretinin kapsadığı işlerMADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır.(2) Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez.(3) Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.(4) Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez.(5) Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 2021 listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ... 2021 YILINDA EN DÜŞÜK ARABULUCULUK ÜCRETİ NE KADAR?Yayımlanan listeye göre 2021 yılında en düşük arabuluculuk ücreti aile hukuku ile ilgili oluşan uyuşmazlıklarda bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 170 TL olarak belirlendi. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti ise en düşük taraf başına 330 TL olarak belirlendi. 

Yorumlar (0)