AGİ 2021 Tablosu: Evli, Bekar, Çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar?

AGİ dahil asgari ücret tutarı yıllara bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup 2021 yılı için belirlenmekte olan tutar ortalama olarak 2.

AGİ 2021 Tablosu: Evli, Bekar, Çocuklu AGİ Dahil Asgari Ücret Ne Kadar?
AGİ dahil asgari ücret tutarı yıllara bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup 2021 yılı için belirlenmekte olan tutar ortalama olarak 2.825 TL’dir. Bu tutar evli ve bekar olma durumuna ya da hanedeki çocuk sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

AGİ Nedir?

AGİ sigortalı olarak çalışmakta olan kişiler için devlet tarafından uygulanmakta olan indirim oranları olarak bilinmektedir. Aile geçim indirim olarak bilinen bu tutarlar 16 yaşından büyük olan herkesin hanesine bağlı olarak belirlenmektedir.

AGİ tutarları aile içerisinde çalışan tek kişi olması durumunda daha yüksek olurken eşlerin ikisinin de çalışması durumunda ise daha düşük tutarlar olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda çocuk sayılarına ve çocukların çalışma durumlarına göre de değişiklik göstermektedir.

AGİ hesaplamasında çocuklara dair bir hesaplama yapılırken 18 yaşından küçük ve bekar çocuklar için bir değerlendirme yapılmaktadır. Çocukların 18 yaşından sonra çalışabilir olmasından kaynaklı farklı değerlendirmeler üzerinden hesaplama yapılması gerekli olmaktadır.

AGİ hesaplamaları yıllık enflasyon oranları göz önünde bulundurularak her yıl zam almaktadır. Bu nedenle geçmiş dönemlerdeki AGİ tutarlarının değil doğrudan güncel olarak belirlenen tutarlar üzerinden hesaplanması gerekmektedir.AGİ’den Yararlanamayan Kişiler Kimlerdir?

AGİ’den yararlanamayan kişiler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Özel hizmet vermekte olan şoförler

 • İnşaat alanlarında çalışmakta olan ücretli inşaat işçileri

 • Ücret geliri elde edemeyen kişiler

 • Türkiye vatandaşlığı olmayanlar


Bunların dışında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş özel durumlu kişilerin de AGİ alma hakkı bulunmama durumları söz konusu olmaktadır. Bunun dışında sigorta üzerinden otomatik olarak AGİ hesaplamaları yapılarak ücret yatırılmaktadır.

Asgari Ücret 2021 Tutarı Nedir?

Asgari ücret 2021 tutarı brüt ücreti 3.557 TL olurken net tutar ise 2.825 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutar 2021 yılı enflasyon oranları üzerinden belirlenmekte olup yıllar bazında değişikliğe uğramaktadır.

Asgari ücret tutarının belirlenen bu ücretinin günlük olarak 119,25 TL karşılığına geldiği bilinmektedir. Bu tutar üzerinden vergilendirme ya da kesinti yapılma durumları ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Gelir vergisi: 456,13 TL

 • Damga vergisi: 27,15 TL

 • İşsizlik sigortası payı: 35,78 TL

 • Sigorta primi: 500,85 TL


Bu tutarlar işçi maaşı üzerinden kesintiye uğramakta olup işveren üzerinden de kesintiler yapılması söz konusu olmaktadır. Sigorta primi işveren tarafından 554,51 TL olarak tahsil edilmekte olup işsizlik sigorta fonuna verilmekte olan pay ise aylık olarak 71,55 TL olarak belirlenmektedir.

Bu kesintilerin yanı sıra destek olarak verilmekte olan tutarlar da bulunmaktadır. Bunların başında ise aile geçim indirimi gelmektedir. AGİ 2021 tablosu üzerinden güncel olarak belirlenmekte olan aile geçim oranları belirlenebilmektedir.

AGİ 2021 tablosu belirlenen değişikliklere göre şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Bekar olanlar için: 268,31 TL

 • Eşi çalışmayan kişiler için: 321,97 TL

 • Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olanlar için: 362,22 TL

 • Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olanlar için: 402,47 TL

 • Eşi çalışmayan ve üç çocuğu olanlar için: 456,12 TL

 • Evli ve eşi çalışanlar kişiler için: 268,31 TL

 • Eşi çalışan ve bir çocuğu olanlar için: 308,55 TL

 • Eşi çalışan ve iki çocuğu olanlar için: 348,80 TL

 • Eşi çalışan ve üç çocuğu olanlar için: 402,47 TL

 • Eşi çalışan ve dört çocuğu olanlar için: 429,30 TL

 • Eşi çalışan ve beş çocuğu olanlar için: 456,12 TL
Bu tutarlar, asgari ücretteki değişime bağlı olarak yıl bazında değişiklik göstermektedir. Tüm maaşlar üzerinde uygulanmakta olan AGİ, aile geçim indirimi olarak beyan edilmekte olup çocuk sayısının artması ile birlikte artış göstermektedir.

Asgari Ücret Ödenmemesi Durumunda Ceza Uygulanır Mı?

Asgari ücret ödenmemesi durumunda ceza uygulaması işverenlere yapılmaktadır. Devlet tarafından belirlenmekte olan kriterler bazında bir işverenin ödemesi gereken en düşük maaş tutarı asgari ücret olarak bilinmekte olup bundan daha düşük bir maaş ödemesi yapılması yasal olmamaktadır.

Asgari ücretten daha düşük maaş ödemesi yapılması durumunda ise işverenlere uygulanmakta olan ceza tutarının aylık olarak 289 TL olduğu bilinmektedir. Bu tutar ise yasal ödemesi yapılmayan her işçi için uygulanmaktadır.

İşçilere asgari ücret tutarından daha düşük maaş verilmesi durumunda işçinin mahkeme hakkı da bulunmaktadır. Mahkemeden çıkan karara göre kıdem tazminatı alınması gibi haklar elde edilebilmektedir.

Ceza uygulaması yalnızca para olarak değil mahkeme kararına bağlı olarak hapis cezası şeklinde de verilmektedir. Kanun kapsamında en az 1 yıl, en çok 3 yıl olacak şekilde hapis cezaları ile karşılaşılabilmektedir.

Cezai işlem uygulanan işverenlerin aynı zamanda işçilerinin eksik ödedikleri maaş tutarlarını toplu olarak vermeleri de kanun ile belirlenmiş olan bir hak olarak bilinmektedir. Bu nedenle işverenler tarafından bu yaptırımlar göz önünde bulundurularak daha düşük maaş verilmemesi gerektiği beyan edilmektedir.

Asgari Ücret ile Çalışma Saatleri Nasıl Olmalıdır?

Asgari ücret ile çalışma saatleri işçileri korumakta olan kanunlar kapsamında maksimum 45 saat olarak belirlenmektedir. Haftalık olarak belirlenmekte olan bu saat aralıkları Pazar günü dışında toplam 6 gün üzerinden hesaplandığı için günlük 7-8 saat aralığında maksimum çalışma süresi bulunmaktadır.

İşçiler için belirlenmiş olan bu çalışma sürelerinin aşılması durumunda ise mesai ücretlerinin yatırılması gerekmektedir. Mesai ücretlerinin yatırılmaması ile ilgili olarak işçilerin işverenlerini dava etme hakları da bulunmaktadır.

Bu çalışma saatleri ya da ücretlendirmelerin doğru bir biçimde takip edilmesi ve gerekli durumlarda denetimlerinin yapılabilmesi için muhasebe kaydının tutulmuş olması gerekmektedir. Muhasebe kaydının tutulma süreçlerinden ise işverenler sorumlu olmaktadır.Asgari ücret ile çalışmakta olan kişiler için tutulan muhasebe kayıtlarının işçinin işe başlama sürecinden başlanarak, iş akdinin sonlandırıldığı tarihe kadar kayıt altına alınması gerekli görülmektedir. Bu bilgilerde eksik olması halinde işverenlerin denetime tabii tutulması söz konusu olmaktadır.

AGİ Dahil Net Asgari Ücret Tutarları Nasıldır?

AGİ dahil olmak üzere belirlenmiş olan net asgari ücret tutarları resmi kurumlarca şu şekilde beyan edilmektedir:

 • Bekar olanlar için: 2.825 TL

 • Eşi çalışmayan kişiler için: 2.879 TL

 • Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olanlar için: 2.919 TL

 • Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olanlar için: 2.960 TL

 • Eşi çalışmayan ve üç çocuğu olanlar için: 3.013 TL

 • Evli ve eşi çalışanlar kişiler için: 2.825 TL

 • Eşi çalışan ve bir çocuğu olanlar için: 2.866 TL

 • Eşi çalışan ve iki çocuğu olanlar için: 2.906 TL

 • Eşi çalışan ve üç çocuğu olanlar için: 2.986 TL

 • Eşi çalışan ve dört çocuğu olanlar için: 3.013 TL

 • Eşi çalışan ve beş çocuğu olanlar için: 3.013 TL


Bu tutarlardan daha düşük bir maaş verilmesi yasal olarak engellenmiş olup işçilerin eşlerinin çalışmaya başlaması durumunda ya da çocuklarının sigortalı bir iş kapsamında sistem üzerinden görüntülenmesi durumunda tutarlarda farklılık olması söz konusudur.

AGİ 2021 tablosu üzerinden hesaplanmakta olan bu maaşlarda vergi kesintilerine bağlı olarak da güncellemeler oluşabilmektedir. Vergi indirimi olması ya da vergilere zam gelmesi durumunda maaş bordrosu üzerinden kesintilerin incelenmesi ve maaşın yasal olarak belirlenen tutar ile aynı oranlarda verilme durumunun belirlenmesi de mümkün olmaktadır.

EMLAK365.COM ÖZEL HABERİDİR, AKTİF LİNK BAĞLANTISI VERİLMEDEN HABERİN BİR BÖLÜMÜ YA DA TAMAMI KOPYALANAMAZ / ALINTILANAMAZ…
Yorumlar (0)